Per configurar el teu compte de correu a l'aplicació de correo de Windows 10 has de seguir aquests passos:

En aquest cas, utilitzem com a exemple el compte “demo@example.com”, aquest compte de correu s'ha de modificar per la direcció de correu a configurar.

 

1.- Afegir un nou compte

Des del menú de Windows 10 obre l'aplicació "Correo". Si no has afegit mai cap compte, fes clic sobre Agregar cuenta.

 

 

Si ja tens comptes afegits amb anterioritat has de fer clic sobre la icona d'engranatge, a la part inferior esquerra de la pantalla, per anar a l'apartat de configuració. 


 

Dintre del menú de configuració fes clic sobre Administrar Cuentas.


 

Prem + Agregar cuenta.


 

Fes clic sobre  Otra Cuenta POP/IMAP.


 


2.- Configurar el compte.

Indica l'adreça de correu i la seva contrasenya.


 

Escull el tipus de compte, IMAP o POP, i com a servidor de correu entrant posa imap.example.com per comptes IMAP o pop3.example.com per comptes POP (substitueix "example.com" pel teu domini). Com nom d'usuari posa el compte de correu que estàs configurant i com a contrasenya la que vas escollir a l'hora de donar d'alta el compte.

 

 

Com servidor de correu de sortida posa smtp.exampel.com (substitueix "example.com" pel teu domini), marca les opcions "El servidor de correo saliente requiere autenticación" i "Usar el mismo nombre de usuario y contraseña para el envío de correo electrónico". Si vols utilitzar connexió segura, marca també "Requerir SSL para correo entrante" i "Requerir SSL para correo saliente".

 

 

Ara fem clic sobre "Inicio de sesión" i l'aplicació ens indicarà que el compte ha sigut configurat correctament. Si hem marcat les opcions "Requiere SSL para correo entrante" o "Requiere SSL para correo saliente" ens apareix un missatge sobre el certificat de seguretat en el que hem de fer clic sobre "Continuar".


Amb aquest últim pas acabes de configurar el teu compte de correu en Windows 10. 


Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.