Per configurar el teu compte de correu a l'aplicació de correo de Windows 10 has de seguir aquests passos:

En aquest cas, utilitzem com a exemple el compte “demo@example.com”, aquest compte de correu s'ha de modificar per la direcció de correu a configurar.

 

1.- Afegir un nou compte

Des del menú de Windows 10 obre l'aplicació "Correo". Si no has afegit mai cap compte, fes clic sobre Agregar cuenta.

 

configurar_correo_win10-001-es.jpg

 

Si ja tens comptes afegits amb anterioritat has de fer clic sobre la icona d'engranatge, a la part inferior esquerra de la pantalla, per anar a l'apartat de configuració. 


 

Dintre del menú de configuració fes clic sobre Cuentas.


configurar_correo_win10-003-es.jpg

 

Prem + Agregar cuenta.


configurar_correo_win10-004-es.jpg

 

Fes clic sobre  Correo electrónico de Internet.


configurar_correo_win10-005-es.jpg

 

El següent pas es fer clic a l'opció Otra cuenta POP, IMAP.


configurar_correo_win10-006-es.jpg

 

2.- Configurar el compte.

Indica l'adreça de correu i la seva contrasenya.


configurar_correo_win10-007-es.jpg

 

Escull el tipus de compte, IMAP o POP, i com a servidor de correu entrant posa imap.example.com per comptes IMAP o pop3.example.com per comptes POP (substitueix "example.com" pel teu domini). Com nom d'usuari posa el compte de correu que estàs configurant i com a contrasenya la que vas escollir a l'hora de donar d'alta el compte.

 

configurar_correo_win10-008-es.jpg

 

Com servidor de correu de sortida posa smtp.exampel.com (substitueix "example.com" pel teu domini), marca les opcions "El servidor de correo saliente requiere autenticación" i "Usar el mismo nombre de usuario y contraseña para el envío de correo electrónico". Si vols utilitzar connexió segura, marca també "Requerir SSL para correo entrante" i "Requerir SSL para correo saliente".

 

configurar_correo_win10-009-es.jpg

 

Ara fem clic sobre "Inicio de sesión" i l'aplicació ens indicarà que el compte ha sigut configurat correctament. Si hem marcat les opcions "Requiere SSL para correo entrante" o "Requiere SSL para correo saliente" ens apareix un missatge sobre el certificat de seguretat en el que hem de fer clic sobre "Continuar".


correo_win10-007.JPG


Amb aquest últim pas acabes de configurar el teu compte de correu en Windows 10. 
Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.