Per configurar el nostre compte de correu a l'aplicació "Correo" de Windows 10 hem de seguir aquests passos:

En aquest cas, utilitzem com a exemple el compte “demo@example.com”, aquest compte de correu s'ha de modificar per la direcció de correu a configurar.

 

1.- Afegir un nou compte

Des del menú de Windows 10 obrim l'aplicació "Correo". Si no hem afegit mai cap compte, fem clic sobre "Agregar cuenta".

 

configurar_correo_win10-001-es.jpg

 

Si ja tenim comptes afegits amb anterioritat hem de fer clic sobre la icona d'engranatge, a la part inferior esquerra de la pantalla, per anar a l'apartat de configuració. 

configurar_correo_win10-002-es.jpg

 

Dintre del menú de configuració fem clic sobre "Cuentas".

configurar_correo_win10-003-es.jpg

 

Seleccionem "+ Agregar cuenta".

configurar_correo_win10-004-es.jpg

 

Fem clic sobre  "Correo electrónico de Internet".

configurar_correo_win10-005-es.jpg

 

El següent pas es fer clic a l'opció "Otra cuenta POP, IMAP".

configurar_correo_win10-006-es.jpg

 

 

2.- Configurar el compte.

Indiquem l'adreça de correu i la seva contrasenya.

configurar_correo_win10-007-es.jpg

 

Escollim el tipus de compte, IMAP o POP, i com a servidor de correu entrant posem imap.example.com per comptes IMAP o pop3.example.com per comptes POP (substituïm "example.com" pel nostre domini). Com nom d'usuari posem el compte de correu que estem configurant i com contrasenya la que vam escollir a l'hora de donar d'alta el compte. 

configurar_correo_win10-008-es.jpg

 

Com servidor de correu de sortida posem smtp.exampel.com (substituïm "example.com" pel nostre domini), marquem les opcions "El servidor de correo saliente requiere autenticación" i "Usar el mismo nombre de usuario y contraseña para el envío de correo electrónico". Si volem utilitzar connexió segura, marquem també "Requerir SSL para correo entrante" i "Requerir SSL para correo saliente".

 

configurar_correo_win10-009-es.jpg

 

Ara fem clic sobre "Inicio de sesión" i l'aplicació ens indicarà que el compte ha sigut configurat correctament. Si hem marcat les opcions "Requiere SSL para correo entrante" o "Requiere SSL para correo saliente" ens apareix un missatge sobre el certificat de seguretat en el que hem de fer clic sobre "Continuar".

correo_win10-007.JPG

 

Amb aquest últim pas hem terminat de configurar el nostre compte de correu en Windows 10.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.