Si disposem d'un compte de correu de CDmon, podem configurar-lo a Hotmail en quatre passos.

En aquest cas, utilitzem com a exemple el compte “demo@example.com”, aquest compte de correu s'ha de modificar per la direcció de correu a configurar.

 

1.- Configuració del compte

El primer pas és accedir a Hotmail per mitjà d'algun compte ja existent. Fem clic a la icona "Configuració" i seleccionem "Opcions".

hotmail_support_cat-1.jpeg

 

Un cop dins, anem a l'apartat "Els teus comptes de correu electrònic" i seleccionem l'opció "Afegeix un compte d'enviament i recepció".

hotmail_support_cat-3.jpeg

 

En aquest apartat indiquem el nom informatiu que volem per al compte, l'adreça concreta de correu i la contrasenya. Després d'introduir aquestes dades, cliquem "Següent".

hotmail_support_cat-4.jpeg

 

Per últim, escollim on guardar els correus rebuts. Tenim dues opcions, guardar-los en una carpeta existent o bé indicar el nom d'una nova carpeta, tal com es mostra a la imatge.

hotmail_support_cat-5.jpeg

 

El compte ja està configurat. Si ens dirigim a la safata d'entrada, veiem que s'ha creat la carpeta especificada anteriorment pels correus rebuts, mentre que els enviats s'emmagatzemen a la carpeta comuna "Enviats" d'Outlook.

hotmail_support_cat-7.jpeg

 

2.- Eliminar el compte

Per eliminar la configuració del compte, anem a l'apartat "Els teus comptes de correu electrònic" i fem clic a l'opció "Detalls" que apareix al costat del nom del compte.

hotmail_support_cat-8.jpeg

 

El següent quadre ens indica la informació sobre el compte i dues opcions, per eliminar el compte seleccionem "Suprimeix".

hotmail_support_cat-9.jpeg

 

Per confirmar l'eliminació del compte fem clic de nou sobre "Suprimeix".

hotmail_support_cat-10.jpeg

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.