En aquest article expliquem com podem configurar un compte de correu ja creat a CDmon en el gestor mail de la versió de Mac “Yosemite”.

Seguidament utilizem com a exemple el compte “demo@example.com”, aquest compte de correu s'ha de modificar per la direcció de correu a configurar.

 

1.-Configuració prèvia del compte
Iniciem el gestor de correu i accedim a l'apartat “Comptes”. Fem clic a “+”, seleccionem l'opció “Afegir un altre compte de correu” i fem clic a “Continuar”.

configurar_mail_mac_yosemite_ca_001.jpg

 

Introduïm el nom del compte, l'adreça de correu i la seva contrasenya.

configurar_mail_mac_yosemite_ca_002.jpg

 

 

2.-Dades principals del compte
A la següent pantalla seleccionem el tipus de protocol de connexió, IMAP o POP, i posem el nom del servidor d'entrada, el compte de correu com a "Nom d'usuari" i la seva contrasenya.

 configurar_mail_mac_yosemite_ca_003.jpg

 

Si ens apareix un missatge de verificació de certificat, fem clic sobre el botó "Mostrar certificat", seleccionem "Confiar sempre en '.srv.cat' al connectar amb imap.example.com" i fem clic a "Connectar".

configurar_mail_mac_yosemite_ca_004b.jpg

 

A la següent finestra indiquem el nom del servidor de sortida, el compte de correu com a "Nom d'usuari" i la seva contrasenya.

configurar_mail_mac_yosemite_ca_005.jpg

 

 

3.-Opcions avançades del compte de correu

Un cop creat el compte, hem de modificar una sèrie de paràmetres per assegurar el seu correcte funcionament. Obrim la finestra de configuració de comptes, seleccionem el compte que hem configurat i accedim a la pestanya "Avançades". Dins aquesta pestanya realitzem les següents modificacions:

- Desactivem l'opció "Detectar i conservar la configuració dels comptes automàticament".
- Desactivem la casella "Utilitzar SSL" i ens assegurem que el port és el 143.
- A "Autenticació" seleccionem "Contrasenya"
- Marquem l'opció "Permetre autenticació no segura".

configurar_mail_mac_yosemite_ca_006.jpg

 

Tornem a la pestanya "Informació del compte" i seleccionem l'opció "Editar la llista de servidors SMTP".

configurar_mail_mac_yosemite_ca_007.jpg

 

A la finestra que s'obra seleccionem el servidor de sortida del compte que hem creat i anem a la pestanya "Avançat". Dins fem les següents modificacions:

- Desactivem l'opció "Detectar i conservar la configuració dels comptes automàticament".
- Desactivem la casella "Utilitzar SSL" i ens assegurem que el port és el 578.
- A "Autenticació" seleccionem "Contrasenya".
- Marquem l'opció "Permetre autenticació no segura".
- Omplim el nom d'usuari i contrasenya amb les dades del compte de correu.

configurar_mail_mac_yosemite_ca_008.jpg

 

Un cop fetes les modificacions, desem els canvis i el compte estarà correctament configurat.

 

Per més informació, podeu contactar amb nosaltres.