A CDmon tenim l'opció de configurar el nostre compte de correu en diferents gestors. Outlook 2013 permet configurar el compte de correu de manera automàtica o manual.

Seguidament mostrem com realitzar aquest tipus de configuració.

En aquest cas, utilitzem com a exemple el compte “demo@example.com”, aquest compte de correu s'ha de modificar per la direcció de correu a configurar.

 

Configuració automàtica

Aquesta és l'opció més ràpida i fàcil per configurar com IMAP el compte de correu de CDmon a Outlook 2013.

 

1.-Configuració prèvia del compte

Accedim a Outlook i seleccionem l'opció “Afegeix un compte”.

Captura1.1.jpeg

 

2.-Dades principals del compte

Escollim l'opció “Compte de correu electrònic” i introduïm els camps que ens indica "Nom", "Adreça electrònica", "Contrasenya" i "Torneu a escriure la contrasenya", i seleccionem "Endavant" perquè Outlook activi automàticament el compte.

correu_outlook_1.jpeg

correu_outlook_2.jpeg

 

3.-Confirmació del certificat

Durant l'activació es mostrarà un missatge que indica "El nom del certificat de seguretat no és vàlid o no coincideix amb el nom del lloc", premem "Sí" perquè continuï la configuració.

correu_outlook_3.jpeg

 

Outlook no pot connectar els comptes per SSL, per això ens mostrarà la següent advertència. Acceptem perquè realitzi la connexió sense xifrar.

 correu_outlook_4.jpeg

 

Un cop finalitzada la configuració, ens indica que el compte ja està creat. Per finalitzar premem sobre el botó "Acabament" i ja podrem utilitzar el compte de correu.

correu_outlook_6.jpeg

 

 

Configuració manual

En aquest article expliquem com configurar un compte de correu ja creat a CDmon a Outlook 2013, indicant el nom del servidor, els ports de connexió i les dades d'usuari del compte.1.-Configuració prèvia del compte

Dins de l'Outlook seleccionem l'opció “Afegir compte”.

Captura1.jpg

Escollim l'opció “Configuració manual o tipus de servidors addicionals”.

Captura2.jpg

Establim el tipus de servei que desitgem, que en el nostre cas serà l'opció “POP o IMAP”.

Captura3.jpg

 

2.-Dades principals del compte

A la següent pàgina haurem d'introduir les dades referents al compte de correu. Després, seleccionem “Més configuracions...”.

Captura4.jpg

 

3.-Opcions avançades del compte de correu

Seleccionem la pestanya “Servidor de sortida”, escollim l'opció “El meu servidor de sortida (SMTP) requereix autenticació” i “Utilizar la mateixa configuració que el meu servidor de correu d'entrada”.

Captura5.jpg

 

Per últim, seleccionem la pestanya “Avançades” i introduïm per a IMAP el port 143 i el tipus de connexió "Ninguno". Per al SMTP, el port 578 i la connexió de tipus "Ninguno".

captura6_repack.jpg

 

Quan premem acceptar, veiem que es mostra de nou la finestra “Configuració del compte IMAP i POP3”. Seleccionem “Següent”, s'obre una pantalla d'informació del compte i es realitza un test de connectivitat.

Captura7__copia_.jpg

 

Una vegada el test s'ha realitzat amb èxit, haurem acabat de configurar el nostre compte de CDmon a Outlook 2013.

 

Per més informació, podeu contactar amb nosaltres.