Si necessitem modificar la contrasenya d'un compte de correu creat al nostre allotjament, hem de realitzar uns senzills passos:

 

1.-Gestió del correu de l'allotjament

Accedim a l'apartat "Gestionar email" des del Llistat bàsic de serveis.

descarga.jpg


 


2.-Configuració del compte de correu

Fem clic a l'enllaç del compte de correu del qual volem modificar la contrasenya.

descarga%20(1).jpg


3.-Canviar la contrasenya

Una contrasenya segura ha de complir els següents punts:

  • Contenir majúscules, minúscules, números i dos o més caràcters especials (@, #, $, %, &, /, =, ?, ¿, !, etc.).

  • Incloure números i lletres.

  • Longitud de més de vuit caràcters.

A més, és molt recomanable modificar la contrasenya de forma regular per augmentar la seguretat.

Introduïm la nova contrasenya els camps "Contrasenya" i "Repetir contrasenya" i fem clic sobre el botó "Editar compte" per guardar la modificació.

descarga%20(2).jpg


Una finestra de notificació ens informa que la modificació s'ha realitzat correctament.

 

descarga%20(3).jpg

 

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres.