Si necessites modificar la contrasenya d'un compte de correu creat al teu allotjament, has de realitzar uns senzills passos:

 

1.-Gestió del correu de l'allotjament

Accedeix a l'apartat "Gestionar email" des del Llistat bàsic de serveis.2.-Configuració del compte de correu

Fem clic a l'enllaç del compte de correu del qual volem modificar la contrasenya.3.-Canviar la contrasenya

Una contrasenya segura ha de complir els següents punts:

  • Contenir majúscules, minúscules, números i dos o més caràcters especials (@, #, $, %, &, /, =, ?, ¿, !, etc.).

  • Incloure números i lletres.

  • Longitud de més de vuit caràcters.

A més, és molt recomanable modificar la contrasenya de forma regular per augmentar la seguretat.

Introdueix la nova contrasenya els camps "Nova contrasenya" i "Repetir contrasenya" i fes clic sobre el botó Guardar per guardar la modificació.Una finestra de notificació t'informa que la modificació s'ha realitzat correctament.

 


 

Per a qualsevol consulta, pots contactar amb nosaltres.