Per comprovar si els comptes de correu envien i reben correu de manera correcta tenim la possibilitat de realitzar un test d'enviament i recepció des del Panell de control, per fer-ho hem de seguir els següents passos:

 
1.-Gestió del correu de l'allotjament

Accedim a l'apartat "Gestionar email" des del "Llistat bàsic de serveis".

mod_contrasena_correo_ca-001.jpg

 

2.-Realitzar el test de prova

En accedir a l'apartat "Configuració de correu", trobem el llistat dels comptes de correu.

Test_correu_1.jpeg
 

A l'apartat "Acció" trobem tres icones. La primera ens indica "Enviar correu de prova al compte". En prémer sobre aquesta icona, es realitzarà un enviament de correu des del compte concret al mateix compte.

Test_correu_2.jpeg

 

Si el correu s'ha enviat correctament, es mostra la següent informació:

Test_correu_3.jpeg


 

3.-Comprovar el test

Per comprovar ràpidament si el correu ha arribat, accedim a Roundcube des del navegador i revisem la safata d'entrada. Si tot ha funcionat correctament, veiem un nou correu amb la següent informació:

Test_correu_4.jpeg

 

El correu rebut ens indica si ha estat enviat i lliurat amb èxit. Amb aquest test confirmem els següents punts sobre el servidor de correu:

  • Té el registre MX creat.
  • Té el registre SMTP amb la IP de CDmon.


Si el test de verificació del servei detecta algun problema, ens retorna un dels tres errors següents:

  • El registre MX no és correcte.

Test_correu_5.jpeg

 

  • El registre SMTP no existeix o no apunta a CDmon.

Test_correu_6.jpeg

 

  • El servei de correu no està activat.

Test_correu_7.jpeg

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.