Per activar tant el servei de correu electrònic com el registre SPF, hem de seguir els passos següents:

 

1.-Gestió del correu allotjaments

Accedim a l'apartat "Gestionar pla", a la secció Allotjament web, des del "Llistat bàsic de serveis".

descarga.jpg


 

I seleccionem l'opció "Configuració del correu" a l'apartat "Correu electrònic".

descarga%20(1).jpg


 

2.-Activar el registre SPF

descarga%20(2).jpg


  • Servei de correu electrònic

Ens permet activar o desactivar la recepció de correu a CDmon. Si tenim comptes de correu creats a CDmon, aquesta opció ha d'estar activada per rebre els correus correctament. Per contra, si el servei de correu és extern a CDmon, aquesta opció ha d'estar desactivada.

 

  • Registre SPF

Per millorar la reputació dels correus i que els proveïdors que els reben puguin comprovar que es tracta de correus lícits, podem activar un registre SPF.

Un registre SPF (Conveni de Remitents, de l'anglès Sender Policy Framework) és una protecció contra la falsificació d'adreces en l'enviament de correu electrònic. Identifica, a través dels registres de noms de domini (DNS), els servidors de correu SMTP autoritzats per al transport dels missatges. Aquest conveni busca ajudar a disminuir abusos com el correu brossa i altres mals del correu electrònic.

L'activació del SPF crea automàticament un registre de tipus TXT / SPF a l'apartat DNS del domini, el registre que es crea només conté els servidors de CDmon, per això només es validen els enviaments des del mateix. Si s'utilitza un altre servidor per a fer enviaments, pot modificar el registre i incloure els servidors necessaris.

A la guia Com configurar el registre SPF per al correu en el DNS estàtic tenim més informació de com crear de manera manual o modificar el registre SPF.

Si accedim a l'apartat dels comptes de correu i l'opció "Activat / Desactivat" apareix activada, és perquè ja hi ha un registre SPF. Si desactivem aquesta opció, s'elimina el registre TXT de l'apartat de DNS del domini.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.