Per realitzar enviaments d'arxius molt grans, recomanem no adjuntar directament l'arxiu al correu perquè pot provocar problemes de saturació en el programa de correu o que el servidor de destí rebutgi el missatge per ocupar més del límit que tinguin establert per a la recepció.

Per aquests casos, li proposem alguns consells perquè pugui realitzar l'enviament de manera correcta.

 

1.-Pujar l'arxiu a un allotjament web per FTP

Una alternativa és pujar l'arxiu per FTP a l'allotjament, de forma que l'enviament sigui ràpid tant en l'enviament com en la recepció.

En el cas que disposem d'allotjament a CDmon, podrem utilitzar l'accés webFTP utilitzant l'usuari principal o, en el seu defecte, crear un usuari secundari.

Un cop estiguem connectats per FTP haurem de pujar l'arxiu per FTP a la carpeta on desitgem ubicar-lo. I, finalment, una vegada redactat el correu, indiquem l'adreça web amb la ruta de l'arxiu perquè el receptor del correu pugui descarregar-lo.

primera.png

 

Per exemple, si pugem  l'arxiu "fotos.zip" dins la subcarpeta "adjunts", la ruta que indiquem en el correu electrònic és la següent:

http://www.example.com/adjunts/fotos.zip

Hem de tenir present que tenim la possibilitat de protegir la carpeta de manera que podem evitar l'accés a l'arxiu, si el receptor no té l'usuari i la contrasenya per realitzar la descarrega. Per activar aquesta opció haurem d'accedir al Panell de control de l'allotjament i accedir a l'apartat de permisos de fitxers i carpetes per a protegir la carpeta on s'allotgi l'arxiu. Una vegada estigui protegida la carpeta, podrem facilitar aquestes dades a aquelles persones a qui enviem el correu perquè puguin descarregar l'arxiu.

 

2.-Dividir l'enviament

Una altra possibilitat per realitzar els enviaments és dividir l'arxiu de gran mida en arxius de pes correctes per a poder enviar-ho directament com un adjunt en el correu. Per dividir un arxiu en parts controlant la mida de cada una podem utilitzar algun programa de compressió (com per exemple Winrar) i realitzar diversos enviaments fins a finalitzar el total d'arxius.

A més a més, si hem de realitzar els enviaments a molts destinataris, és recomanable no realitzar-lo a més de 20 simultàniament, perquè l'enviament es faci correctament.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.