Per realitzar enviaments d'arxius molt grans recomanem que no s'adjunti directament l'arxiu al correu, pel fet que pot provocar problemes de saturació al programa de correu o que el servidor de destinació rebutgi el missatge per ocupar més del límit que tinguin establert per a la recepció.
Per a aquests casos, et proposem alguns consells perquè puguis realitzar l'enviament de manera correcta.

 

1.- Pujar l'arxiu a un allotjament web per FTP

Una alternativa és pujar l'arxiu per FTP a l'allotjament, de manera que l'enviament sigui ràpid tant en l'enviament com en la recepció.
En el cas que disposis d'allotjament en cdmon, t'aconsellem que utilitzis un client extern FTP com Filezilla utilitzant l'usuari principal o, en defecte d'això, crear un usuari secundari.
Una vegada estiguis connectat per FTP hauràs de pujar l'arxiu a la carpeta on desitgis situar-ho. I finalment, una vegada redactat el correu, indica l'adreça web amb la ruta de l'arxiu perquè el receptor del correu pugui descarregar-ho.
Per exemple, si puges l'arxiu "fotos.zip" a la subcarpeta "adjunts", la ruta que s'indica en el correu electrònic és la següent:

 

Per exemple, si puges  l'arxiu "fotos.zip" dins la subcarpeta "adjunts", la ruta que s'indica en el correu electrònic és la següent:


http:// www .example.com/adjunts/fotos.zip


Has de tenir present que tens la possibilitat de protegir la carpeta de manera que pots evitar l'accés a l'arxiu si el receptor no té l'usuari i la contrasenya per realitzar la descarrega. Per activar aquesta opció has d'accedir al Panell de control de l'allotjament i accedir a l'apartat de permisos de fitxers i carpetes per a protegir la carpeta on s'allotja l'arxiu. Una vegada estigui protegida la carpeta, podràs facilitar aquestes dades a aquelles persones a qui envies el correu perquè puguin descarregar l'arxiu.

 

2.-Dividir l'enviament

Una altra possibilitat per realitzar els enviaments és dividir l'arxiu de gran mida en arxius de pes correcte per a poder enviar-ho directament com un adjunt en el correu. Per dividir un arxiu en parts controlant la mida de cada una pots utilitzar algun programa de compressió (com per exemple Winrar) i realitzar diversos enviaments fins a finalitzar el total d'arxius.

A més a més, si has de realitzar els enviaments a molts destinataris, és recomanable no realitzar-lo a més de 20 simultàniament, perquè l'enviament es faci correctament.

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.