Quan configures el teu compte de correu electrònic a un client de correu, has d'escollir el tipus de protocol que utilitzaràs. Actualment els dos protocols amb què pots configurar un gestor de correu són IMAP i POP3.

La diferència principal entre aquests dos protocols és que IMAP consulta el correu en el servidor de correu mentre que POP3 el descarrega i emmagatzema de forma local.

 

1.-IMAP

Aquest protocol treballa directament sobre el servidor de correu. Per consultar el correu connecta amb el servidor i mostra el contingut que hi ha. Quan envien un correu, és emmagatzemat en el servidor i accessible des de qualsevol dispositiu que tingui accés al correu.

Els gestors actuals tenen opcions perquè els correus també siguin emmagatzemats de forma local mitjançant aquest protocol.

 

Avantatges:

 • El correu és accessible des de qualsevol dispositiu amb Internet.
 • Al treballar directament amb el servidor de correu, qualsevol canvi és visible des de tots els dispositius que tinguin accés al compte.
 • Si el dispositiu on està configurat el correu té una avaria, no es perden els correus en estar emmagatzemats directament en el servidor.


Desavantatges:

 • En emmagatzemar els correus en el servidor, és més senzill superar la capacitat de la bústia.
 • Si es creen carpetes IMAP, no són accessibles des de configuracions POP3.


2.-POP3

Un client de correu configurat com POP3 connecta amb el servidor i descarrega els correus al dispositiu local. Un cop fet, elimina els missatges descarregats del servidor, quedant únicament disponibles de forma local. Amb aquest protocol els correus enviats únicament estan disponibles de forma local.

Els gestors actuals tenen opcions per guardar còpia dels correus descarregats en el servidor, o per marcar que únicament s'eliminin els que tinguin una antiguitat determinada.

 

Avantatges:

 • Poder conservar un històric del correu de forma local sense necessitat de connexió a Internet.
 • L'espai en el servidor de correu no s'omple perquè una vegada descarregat el correu és eliminat del servidor.


Desavantatges:

 • Els correus enviats únicament es poden consultar de forma local. 
 • Consumeix espai local.
 • Si el dispositiu on es troba el gestor de correu té una avaria, el correu es pot perdre i no és accessible. 
 • No és possible consultar el correu des de diferents dispositius.

 Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.