A l'apartat "Configuració de correu" del Panell de control de CDmon podem gestionar i crear redireccions, àlies de correu, etc. Per fer-ho hem de seguir els següents passos.


1. Gestió del correu de l'allotjament

Accedim a l'apartat "Gestionar email" des del "Llistat bàsic de serveis".

com_gestionar_correu_hosting_ca_001.jpg


 

2. Configuració de correu

A l'apartat "Configuració de correu" trobem les següents accions:

com_gestionar_correu_hosting_ca_002.jpg

 • Gràfic de consum

El gràfic ens mostra el total d'espai que tenim assignat i consumit, per poder ajustar els nostres comptes a l'espai disponible.

com_gestionar_correu_hosting_ca_003.jpg


 • Crear compte de correu

Per crear comptes de correu, seleccionem l'opció "Crear compte" i omplim el formulari de creació de compte. Indiquem el nom del compte, la contrasenya, l'espai assignat i activem les opcions "Avisar de l'excés de quota" i "Envia un correu de benvinguda al compte creat".


com_gestionar_correu_hosting_ca_004.jpg

 • Nom del compte.
 • Contrasenya: ha de tenir entre 8 i 64 caràcters i ser segura o el sistema no l'acceptarà. Us recomanem que contingui majúscules, minúscules, números i dos o més caràcters especials (@, #, $,%, &, /, =,?,!, etc.).
 • Repetir contrasenya.
 • Espai en disc: límit que ha de tenir el compte de correu. L'espai màxim és de 2 GB per compte, amb la possibilitat d'ampliar fins a 10 GB activant el compte Premium.
 • Avisar de l'excés de la quota: envia un correu a l'usuari quan el compte de correu excedeixi la quota d'espai assignat.
 • Enviar un correu de benvinguda.

Un cop emplenat el formulari, premem "Crear compte".
 

 • Llistat de comptes de correu

En crear diferents comptes de correu electrònics apareixen en el "Llistat de comptes".

com_gestionar_correu_hosting_ca_005.jpg

 • Creació massiva / Descarregar CSV

Amb aquesta opció podem pujar un fitxer CSV per crear comptes de correu de forma massiva. Si accedim a l'apartat de creació massiva, podem descarregar la plantilla de l'arxiu per realitzar posteriorment la importació. L'apartat "Descarregar CSV" permet descarregar un arxiu en format CSV amb el resum de les dades de tots els comptes que hi ha creats.


com_gestionar_correu_hosting_ca_006.jpg


 • Correu indirecte

Aquesta opció ens permet configurar el lliurament indirecte del correu. Si s'envia un correu a un compte que no existeix en el domini, aquest correu electrònic es lliurarà en el compte que hàgim configurat. Aquesta opció és útil quan es tenen molts comptes de correu o bé amb noms que poden provocar confusió.


com_gestionar_correu_hosting_ca_007.jpg


Nota important: és recomanable mantenir aquesta opció desactivada, ja que encara que de vegades s'activa com a previsió per no perdre correus en què el remitent ha estat mal escrit, se sol rebre un major volum de correu brossa (spam). El motiu pel qual es rep més correu brossa en activar aquesta opció és perquè, mitjançant programació, els spammers poden falsejar adreces de correu, és a dir, es rebria un missatge enviat al compte inexistent demo123@example.com.

 
3. Modificar dades del compte

Un cop creats els comptes podem administrar-les accedint als enllaços del apartat "Accions". Si fem clic al apartat "Redireccions", accedirem a les opcions de "Alies" i "Redireccions".

com_gestionar_correu_hosting_ca_008.jpg


L'àlies de correu serveix per crear comptes paral·lels que quedaran enllaçats al compte principal. En canvi les redireccions de correu serveixen per redirigir els correus electrònics rebuts d'un compte de correu a un altre.


Per a més informació, podem consultar Com crear àlies i redireccions en un compte de correu.


 

I si ens dirigim a la secció "Accions", gestionarem les següents opcions:descarga%20(10).jpg

 

 • Contrasenya

Per modificar la contrasenya d'un compte de correu, premem "Contrasenya".

com_gestionar_correu_hosting_ca_009.jpg


Per a més informació, podem consultar Com modificar la contrasenya d'un compte de correu.


 

 • Autoresposta

Envia un missatge automàtic cada vegada que es rep un correu en el compte.

com_gestionar_correu_hosting_ca_010.jpg


Per a més informació, podem consultar Com activar el servei d'autoresposta d'un compte de correu.


 

 • Importar correu

Aquesta funcionalitat importa els correus que es trobin guardats al servidor d'origen que vulgui.

com_gestionar_correu_hosting_ca_011.jpg

Per a més informació, podem consultar Com importar coreus a comptes de CDmon.

 


Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.