El panell Gestiona permet que els usuaris gestionin el seu compte de correu sense necessitat de tenir accés al Panell de control de CDmon. En aquest panell els usuaris poden modificar la contrasenya del compte de correu, activar l'autoresposta o crear redireccions.

 

Per realitzar aquestes gestions podem seguir els passos següents:

 

1.-Accedir al panell

 A qualsevol navegador escrivim l'adreça http://example.com/gestiona i utilitzem el nostre compte de correu introduïnt l'usuari i la contrasenya.

gestiona_correo_ca-001.jpeg

 

2.-Modificar les opcions

 Un cop dins, es pot accedir a les següents pestanyes:

 

- Dades generals:

 En aquest apartat podem veure l'espai consumit, l'adreça del compte, modificar el nom real o activar la notificació d'excés de quota.

gestiona_correo_ca-002.jpg

 

- Contrasenya:

 Per modificar la contrasenya del compte introduïm dues vegades la nova contrasenya i fem clic sobre el botó "Canviar contrasenya".

gestiona_correo_ca-003.jpeg

 

- Redireccions:

Per crear una redirecció de correu escrivim l'adreça de destí en el requadre i fem clic sobre "Crear redirecció". Un cop creada, seleccionem si volem que es guardi còpia en el correu de CDmon ("Amb còpia") o que el correu únicament arribi a l'adreça destí de la redirecció ("Sense còpia").

 Per eliminar una redirecció fem clic sobre el botó amb una "X" de la columna "Esborrar la redirecció".

 gestiona_correo_ca-004.jpeg

 

- Autoresposta:

A la pestanya "Autoresposta" marquem "Activar autoresposta". Ara escrivim l'assumpte del missatge d'autoresposta i el seu contingut. També podem indicar que l'autoresposta només funcioni durant una franja horària.

Cal tenir present que si tenim activades algunes redireccions, l'autoresposta no pot ser activada.

gestiona_correo_ca-005.jpeg

 

 

Per més informació, podeu contactar amb nosaltres.