Per obtenir un millor rendiment del servidor i una càrrega més ràpida de les pàgines, podem fer ús de la compressió de fitxers del servidor. Aquest mecanisme ens facilita també un estalvi en l'ample de banda consumit.

Per comprimir certs fitxers d'una web a l'hora d'enviar-los hem de seguir els passos següents:

 

1.-Confirmar que el servidor on tenim l'allotjament té el mod_deflate habilitat

Podem comprovar-ho contactant amb el suport tècnic de CDmon.

 

2.-Configurar l'allotjament per respondre amb fitxers comprimits

Això ho fem a través del fitxer .htaccess, afegint-hi el codi del tipus de fitxers que volem transferir comprimits:

 

# compress text, html, javascript, css, xml:

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html

AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

AddOutputFilterByType DEFLATE text/css

AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

# Or, compress certain file types by extension:

SetOutputFilter DEFLATE


No val la pena comprimir fitxers que ja estan comprimits, com la majoria d'imatges, perquè el percentatge de compressió que obtindrem respecte el temps de CPU que necessitarem per a la compressió serà molt petit o nul.

 

3.-El navegador demana els fitxers comprimits

Els navegadors moderns suporten la compressió de fitxers per defecte. Si revisem les capçaleres de qualsevol sol·licitud veurem el següent:

Accept-Encoding: gzip, deflate

Si el servidor pot enviar els fitxers comprimits ho farà i, si no, els enviarà sense comprimir.

 

Nota

Aquesta no és l'única manera d'enviar fitxers comprimits d'una web però funciona per defecte als servidors de CDmon.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.