Per obtenir un millor rendiment del servidor i una càrrega més ràpida de les pàgines, pots fer ús de la compressió de fitxers del servidor. Aquest mecanisme facilita també un estalvi en l'ample de banda consumit.

Per comprimir certs fitxers d'una web a l'hora d'enviar-los has de seguir els passos següents:

 

1.-Confirmar que el servidor on tens l'allotjament té el mod_deflate habilitat

Pots comprovar-ho contactant amb el suport tècnic de cdmon.

 

2.-Configurar l'allotjament per respondre amb fitxers comprimits

Això ho fas a través del fitxer .htaccess, afegint-hi el codi del tipus de fitxers que vols transferir comprimits:

 

# compress text, html, javascript, css, xml:

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html

AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

AddOutputFilterByType DEFLATE text/css

AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml

AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript

AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript

# Or, compress certain file types by extension:

SetOutputFilter DEFLATE


No val la pena comprimir fitxers que ja estan comprimits, com la majoria d'imatges, perquè el percentatge de compressió que obtindràs respecte al temps de CPU que necessitaràs per a la compressió serà molt petit o nul.

 

3.-El navegador demana els fitxers comprimits

Els navegadors moderns suporten la compressió de fitxers per defecte. Si revises les capçaleres de qualsevol sol·licitud, veuràs el següent:


Accept-Encoding: gzip, deflate


Si el servidor pot enviar els fitxers comprimits, ho farà, i si no, els enviarà sense comprimir. 


Nota: Aquesta no és l'única manera d'enviar fitxers comprimits d'una web però funciona per defecte als servidors de cdmon

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.