Mitjançant un fitxer .htaccess podem protegir qualsevol directori del nostre allotjament.

 

1.-Com crear i on col·locar un fitxer .htaccess i .htpasswd

Per crear un fitxer .htaccess o .htpasswd, obrim el bloc de notes i introduïm el codi necessari. Guardem el fitxer com a fitxer de text (.txt), per exemple el "fitxer_htxxx.txt", i el pugem per FTP a la carpeta on hem d'utilitzar-lo. Un cop en el servidor, modifiquem el nom del fitxer, "fitxer_htxxx.txt", per .htaccess. Fem el mateix amb el .htpasswd.

Important: si ja disposem d'un fitxer .htaccess dins l'allotjament, podem utilitzar-lo afegint el nou contingut. En cas contrari, podem sobreescriure i perdre el contingut actual.

 

2.-Configuració del contingut dels fitxers

En el fitxer .htpasswd introduïm un codi similar al següent:

usuari:Jy.Wu9Uw3b99c

On "usuari" és el nom de l'usuari que hem definit i el qual ens sol·licitarà accedir a la carpeta i Jy.Wu9Uw3b99c, que és la contrasenya encriptada.

Per crear el contingut d'aquest fitxer disposem d'una eina que genera la informació completa:

https://www.cdmon.com/cat/eines-de-webmasters/generador-htpasswd/

Un cop tenim el .htpasswd amb el codi correcte, creem el fitxer .htaccess amb el següent codi:

AuthUserFile /ruta absoluta/web/directoris/.htpasswd

AuthName "Necessita validar-se"

AuthType Basic

require user usuari

  • AuthUserFile: és la ruta sencera on es troba el .htpasswd. Des del Panell de control, a la gestió de l'allotjament, disposem de la icona amb el nom "Informació del servidor". Dins aquesta opció podem veure la ruta arrel del nostre allotjament sota el camp "Carpeta d'Inici".
    Si volem protegir el directori arrel (web), la ruta és /home/example.org/web/.htpasswd
    Si volem protegir un subdirectori dins el directori arrel (web), /home/example.org/web/nom_directori/.htpasswd
  • AuthName: és el missatge que ens apareix en la finestra on ens demana l'usuari i la contrasenya.
  • Require User: és el nom de l'usuari a introduir. És l'usuari que hem indicat en el fitxer .htpasswd i que ens sol·licitarà a l'accedir al directori protegit.

Un cop creats i col·locats els fitxers .htaccess i .htpasswd, cada cop que intentem accedir al directori protegit ens demana la validació de l'usuari.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.