Mitjançant un fitxer .htaccess pots protegir qualsevol directori del teu allotjament.

 

1.-Com crear i on col·locar un fitxer .htaccess i .htpasswd

Per crear un fitxer .htaccess o .htpasswd, obra el bloc de notes i introdueix el codi necessari. Guarda el fitxer com a fitxer de text (.txt), per exemple el "fitxer_htaccess.txt", i el puges per FTP a la carpeta on has d'utilitzar-lo. Un cop en el servidor, modifica el nom del fitxer, "fitxer_htaccess.txt", per ".htaccess". Fes el mateix amb el .htpasswd.


Important: si ja disposes d'un fitxer ".htaccess" dins l'allotjament, pots utilitzar-lo afegint el nou contingut. En cas contrari, podries sobreescriure i perdre el contingut actual.

 

2.-Configuració del contingut dels fitxers

En el fitxer .htpasswd introdueix un codi similar al següent:


usuari:Jy.Wu9Uw3b99c


On "usuari" és el nom de l'usuari que has definit i el qual se sol·licitarà en accedir a la carpeta, i on "Jy.Wu9Uw3b99c" és la contrasenya encriptada.


Per crear el contingut d'aquest fitxer disposem d'una eina que genera la informació completa:

https://www.cdmon.com/cat/eines-de-webmasters/generador-htpasswd/


Un cop tens el fitxer ".htpasswd" amb el codi correcte, crea el fitxer ".htaccess" amb el següent codi:


AuthUserFile /ruta absoluta/web/directoris/.htpasswd

AuthName "Necessita validar-se"

AuthType Basic

require user usuari

  • AuthUserFile: és la ruta sencera on es troba el .htpasswd. Des del Panell de control, a la gestió de l'allotjament, disposes de la icona amb el nom "Informació del servidor". Dins aquesta opció pots veure la ruta arrel de l'allotjament sota el camp "Carpeta d'Inici".
    Si vols protegir el directori arrel (web), la ruta és; /home/example.org/web/.htpasswd
    Si vols protegir un subdirectori dins el directori arrel (web); /home/example.org/web/nom_directori/.htpasswd
  • AuthName: és el missatge que apareix en la finestra on ens demana l'usuari i la contrasenya.
  • Require User: és el nom de l'usuari a introduir. És l'usuari que has indicat en el fitxer .htpasswd i que es sol·licitarà en accedir al directori protegit.


Un cop creats i col·locats els fitxers .htaccess i .htpasswd, cada cop que s'intenti accedir al directori protegit demanarà la validació de l'usuari. 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.