Dins de les eines avançades de l'allotjament es troba l'opció Configurar PHP, on pots modificar diverses directives de PHP per ajustar el teu allotjament als requisits sol·licitats per algunes aplicacions CMS. Aquests valors tenen un varem diferent depenent del pla que tinguis contractat.1.- Versió PHP

Des d'aquesta opció podràs modificar la versió de PHP a la qual millor li convingui.NOTA: Si no apareix aquesta opció, pots sol·licitar a través de ticket, la migració del teu allotjament a un servidor que permeti modificar la versió de PHP.


2.- Memòria i temps d'execució

Dues de les directives PHP que pots modificar són el Memory_limit i Max_execution_time. Aquestes dues directives són de les més importants, ja que la majoria d'aplicacions CMS o processos interns programables requereixen de temps i memòria per a la seva correcta finalització. 

 


  • Ampliació temporal de la memòria i del temps d'execució

Pots activar la memòria limit i temps d'execució de forma temporal (1 hora) a 512 MB i 300 segons. Aquesta ampliació permet realitzar importacions pesades de contingut, actualitzar el CMS o realitzar instal·lacions en l'allotjament.


 

Un cop tinguis aquesta funcionalitat activada pots monitoritzar el temps real disponible. Nota: la pujada d'aquests valors pot generar un excés de consum al hosting, si els tècnics de CDmon determinen que podria posar en perill l'estabilitat i velocitat òptima del servidor baixaran aquests valors per mantenir el servei.

 

3.-Pujada de fitxers i variables per a POST i GET

Les directives Upload_max_filesize i Post_max_size es poden augmentar per pujar plantilles, components o plugins amb un pes superior als valors predeterminats.

  


4.-Variables de sessió

Aquestes directives permeten modificar el temps de les variables de programació per regular les sessions dels usuaris validats a la pàgina web i controlar-ne el temps de sessió.

  • Session.cookie_lifetime: temps de vida de la cookie enviada al navegador, si es troba a 0 és il·limitat. Obtenir més informació
  • Session.gc_maxlifetime: segons perquè la informació considerada com a brossa sigui eliminada. Obtenir més informació


 

5.-Altres directives de PHP

Per últim, pots canviar la directiva Allow_url_fopen per ajustar-la a la programació, mentre que la directiva Display_errors permet desactivar el control d'errors generats per l'allotjament per ocultar-los en el cas que sigui necessari.

  • Allow_url_fopen: permet l'accés per URL a fitxers mitjançant les funcions com Fopen, Require, Include. Obtenir més informació
  • Display_errors: determina si els errors haurien de mostrar-se en pantalla o del contrari estaran ocults.  Obtenir més informació


 Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.