SVN és un software de control de versions utilitzat per al manteniment de versions en el desenvolupament d'aplicacions.

Es diu control de versions a la gestió de les modificacions realitzades en el codi font d'una aplicació. Per realitzar aquest control s'utilitzen eines de gestió com Subversion o Git.


A continuació mostrem les funcions bàsiques de l'SVN.

Recordem que per utilitzar el client SVN a cdmon, primer has de tenir activat l'accés per SSH al Panell de control i tenir habilitada l'opció d'SVN.


 

1.-Copiar el repositori

Per utilitzar el control de versions has de tenir un repositori SVN creat en algun servidor remot.

Per connectar i copiar el contingut del repositori pots fer-ho amb la comanda checkout.

 • svn checkout URL-repositori

Exemple:

svn checkout https://svn-cdmon.googlecode.com/svn/trunk/ svn-cdmon --username info@cdmon.com


Aquesta comanda crea el directori que conté els fitxers.

 

2.-Afegir fitxer al repositori

Quan tinguis un fitxer llest per afegir al repositori utilitza la comanda add.

 • svn add fitxer

Exemple:

svn add test.html

 

El fitxer està afegit però no es modifica el repositori local fins que es realitzi la comanda commit.

 • svn commit -m fitxer

Exemple:

svn commit -m test.html

 

Amb la comanda 'up' actualitzes la teva còpia local amb la última versió del repositori.

Exemple::

svn up test.html

 

Has de tenir en compte que no tots els repositoris disposen de permisos per poder efectuar canvis. Has d'assegurar-te que disposes dels permisos necessaris per publicar en el servidor on tens el repositori remot.3.-Algunes comandes d'SVN

 • import: afegir fitxers

 • checkout: clonar un repositori a un directori
 • commit: guardar els canvis al repositori
 • diff: mostrar les diferències entre versions
 • log: mostrar l'històric de commit realitzats
 • merge: unir dos o més branques de desenvolupament
 • mv: moure o renombrar un directori
 • update: recollir els fitxers d'un altre repositori
 • up: actualitzar el fitxer amb la última versió del repositori
 • rm: eliminar fitxers de l'arbre de desenvolupament
 • status: mostrar l'estat de la branca de treball actual

 

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.