Google ofereix diferents tipus de plans per Google G Suite i de moment són tots de pagament, els passos que cal seguir per associar el nostre domini a Google G Suite són els mateixos per a tots els plans.

Primera part:

En aquesta primera part veurem com obtenir un compte de Google G Suite. En la primera pantalla en l'alta del compte, han de facilitar una sèrie de dades bàsiques de la seva organització/empresa com; nom de l'empresa i nombre de treballadors.


Seguidament ens preguntarà com és la ubicació de l'empresa (país).Després d'especificar la ubicació hauran de facilitar un compte de correu que consultin regularment (un compte personal). Podrà crear un compte d'empresa més endavant.


És en el següent pas on ens pregunta si tenim un domini i on hem de prémer en l'opció Sí, tengo un dominio válido.Una vegada premuda l'opció Sí, tengo un dominio válido, ens preguntarà com és el nom de domini que volem vincular.Després d'introduir el domini hem d'indicar si volem utilitzar el domini introduït per configurar el compte de correu.


En crear el compte de G Suite, et converteixes en el seu administrador, és per això que li demanarà nom i cognoms. Però no es preocupi, ja que podrà assignar la funció d'administrador a un altre usuari una vegada creada el compte.A continuació haurem d'introduir un nom d'usuari i contrasenya per iniciar sessió en Google G Suite. El nom d'usuari serà un compte de correu del nostre propi domini, com podem comprovar en la següent imatge.Després haurem d'escollir el tipus de pla pel nostre compte de G Suite i la revisió i introducció de les dades de facturació. Una vegada finalitzada aquestes accions ja tindrem nostra explica G Suite.Segona part:

En aquesta segona part veurem com verificar el domini i com configurar el correu en G Suite.

Ja creada el compte de G Suite podrem veure la següent pantalla, on podrem afegir a persones al compte de G Suite, verificar el domini i configurar el correu electrònic. Hem d'escollir l'opció Verificar tu dominio y configurar el correo electrónico. En aquest pas cal demostrar la propietat del lloc.En la següent pantalla escollirem el mètode de verificació del domini. cdmon recomana l'opció Añadir un registro de host de dominios (TXT o CNAME).

cdmon recomana aquest mètode perquè en els mètodes de meta-etiqueta i Upload HTML es requereix agregar codis a la plantilla. Però utilitzant el registre txt no es veurà afectat en un canvi total de plantilla.En aquesta opció s'ens dona una serie de caràcters que comencen amb google-site-verification, copii aquest codi i vagi a l'opció de configurar el registro TXT en el seu panell de control de cdmon.Configuració del registre TXT en el DNS de cdmon
Accedirem a la gestió del registre DNS des de la pàgina principal del panell de control de cdmon, des de l'opció DNS del nostre domini.En la pantalla de "Registres DNS" premem en l'opció Nou registre i en el desplegable "Tipus de registre" escollim l'opció TXT/SPF.
Dins d'aquesta opció haurem de realitzar les següents modificacions per afegir el codi de verificació de Google G Suite. En el desplegable Redirigir, hem d'escollir l'opció Només un subdomini, el subdomini que hem d'afegir és la @ i en l'opció Valor, hem d'afegir el codi de verificació que ens ha facilitat Google G Suite.Una vegada guardat el registre tornarem a la Verificació del dominio i configuración de correo de Google G Suite, verificar els passos realitzats anteriorment; I added the TXT verification record i I saved the TXT verification record. Una vegada verificat els passos anteriors ha d'acceptar l'opció He abierto el panel de control de mi dominio.Tot seguit ens indicaran els registres MX que hem d'afegir a la gestió del DNS del domini. Tornem al panell de control de cdmon per configurar els registres MX.Configuració dels registres MX en el DNS de cdmon


Accedirem a la gestió del registre DNS des de la pàgina principal del panell de control de cdmon, des de l'opció DNS del nostre domini.Llavors en la secció "RegistresDNS" premerem l'opció Registres predefinits.


NOTA: Ha de tenir en compte abans de realitza aquest pas, que si ja té algun registres MX creat ha d'eliminar-ho. Per a això ha d'anar a la secció "Servidors de correu (Registres MX)" i prémer la X.En l'opció Registres predefinits podrem seleccionar que de forma automàtica es configurin els registres MX de Google G Suite.Una vegada acceptada l'assignació dels registres MX de Google G Suite, podrem comprovar en la gestió dels registres que s'han creat correctament els registres MX.Passats uns 30 minuts, tornem a les opcions de configuració de Google G Suite i acceptem els passos restants com; I created the new MX records, He eliminat els registres MX existents i I saved the MX records, i premem l'opció Verificar el dominio y configurar el correo.


Una vegada realitzats aquests canvis i verificat el domini, ja podrem disposar del servei de Google G Suite configurat correctament en el nostre domini.


NOTA: Perquè les seves modificacions tinguin efecte, asseguri's que està utilitzant els servidors DNS de cdmon: ns1.cdmon.net, ns2.cdmon.net, ns3.cdmon.net, ns4.cdmondns-01.org i ns5.cdmondns-01.com. A més els hem de recordar que a partir d'ara qualsevol gestió que hagin de realitzar sobre un compte de correu, haurà de fer-se a través del Panell de Gestió dels comptes de Google G Suite.