Amb l'accés per SSH, pots treballar amb els arxius i directoris de forma segura, i amb connexió des d'una aplicació o intèrpret de comandes. A continuació facilitem un exemple d'intèrpret de comandes per a cada un dels sistemes operatius més utilitzats:

 • Windows: des de cdmon recomanem descarregar el terminal Ubuntu en el seu propi dispositiu Windows. Des de la mateixa store d'aquest es pot descarregar de forma totalment gratuïta. Descarregar Terminal Ubuntu a Windows
 • Linux: pots utilitzar el terminal del mateix sistema operatiu per connectar amb la màquina.
 • Mac: aquest sistema operatiu també permet connectar per SSH mitjançant el seu propi terminal.

 

1.-Activar la connexió SSH

Per realitzar la connexió amb el servidor has d'introduir les dades d'accés per SSH. Pots visualitzar aquesta informació des de la icona d'accés per SSH dins de la gestió de l'allotjament del panell de control de cdmon.


 

Obra el terminal, on has d'introduir la següent sintaxi per realitzar la connexió al servidor:

 • ssh Nom_usuari@IP_servidor o nom_servidor

Un exemple de connexió amb les dades de l'anterior captura de pantalla:

 • ssh demo@123.123.123.123

A continuació, sol·licita la contrasenya. Has de teclejar la contrasenya que vas introduir durant l'activació de l'accés SSH en el Panell de control.


Quan estableixes la connexió, visualitzes el terminal amb el següent format:


 

Potd començar a treballar amb la teva carpeta predeterminada que, per defecte, serà /entrada. Pots comprovar l'ubicació en tot moment utilitzant la comanda pwd.


 

Si estàs a la carpeta /entrada i vols accedir a l'administració dels arxius del teu web, has de sortir de la carpeta /entrada amb la comanda:

 • cd ..

Una vegada fora pots accedir a la carpeta /web amb la comanda:

 • cd web

Un cop ubicat en aquesta ruta (la carpeta /web), pots visualitzar tots els directoris i arxius realitzant la comanda ls-la amb la que obtens uns resultats similars als següents:


 

2.-Comandes bàsiques

A continuació, mostrem un llistat de comandes bàsiques per treballar amb els arxius mitjançant la connexió per SSH:

 • cd: la ruta on vulguis accedir.
 • ls: llista el contingut de tots els arxius i directoris.
 • rm: elimina arxiu.
 • mkdir:  crea un directori nou.
 • rmdir: elimina carpeta.
 • pwd: ubicació de la ruta actual.
 • cp: copia un arxiu a un altre directori.
 • mv: mou els arxius entre carpetes.
 • more: si realitzes una recerca amb molts registres, pots desglossar els resultats obtinguts.
 • unzip: descomprimeix els arxius comprimits.
 • ftp: connecta per pujar/baixar arxius del teu equip local al servidor.
 • mysql:  treballa amb les bases de dades per realitzar exportacions/importacions de contingut.
 • exit: surt de la màquina remota on estàs connectat per SSH.
 • clear: neteja tota la informació que tens a la pantalla.

 

3.-Permisos usuari SSH

Quan comences a treballar amb l'usuari SSH, has de controlar els permisos que tens assignats a cadascun dels directoris, ja que les carpetes creades per FTP o per SSH tenen el mateix usuari, i formen part del mateix grup.


A continuació, un exemple d'una carpeta creada per FTP i una altra per SSH:


 

Assigna els permisos 775 en els directoris:


 

Amb aquesta modificació, pots treballar amb un directori des d'SSH i FTP alhora. 

 

Nota: en activar l'SSH es modifica el propietari de la carpeta /home de l'allotjament.
Això impedeix crear directoris a l'arrel del lloc a través d'FTP. Pots crear directoris dins de la carpeta /web.


Que comandes puc utilitzar des de SSH?


Si tecleja dos cops sobre el tabulador, la consola de comandes li mostrarà tots els comandes disponibles en el seu usuari SSH:


 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.