Les aplicacions que instal·lem a la web, en certes circumstàncies poden generar errors al servidor.
Aquests error poden ser de diferents tipus i en el Panell de control podem visualitzar-los.

Per visualitzar el log d'errors del nostre allotjament web, accedim al Panell de Control del hosting i premem l'opció "Logs: PHP i servidor web"

logerrorscat.png

 

Seleccionant el "Tipus de registres" podem visualitzar els errors generats per HTTP i PHP a la nostra web.

logerrorscat2.png

 

Els errors que apareixen són els del dia actual.

Si volem consultar errors de dies passats, hem d'accedir via FTP a la carpeta /errors a l'arrel del nostre allotjament i descarregar-los en format comprimit. Hem de tenir en compte que es guarda un historial de fins a trenta dies.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.