Gràcies a la memòria "caché" que emmagatzema el navegador no hem de carregar les pàgines cada vegada que les visitem, ja que estan al disc dur del nostre ordinador. D'aquesta manera, s'accelera la navegació, especialment si visitem una mateixa pàgina diverses vegades.

A vegades, necessitarem buidar la memòria "caché" del navegador per poder visualitzar certs canvis en la pàgina que vulguem visitar. Abans de buidar la memòria "caché" del navegador, podem provar de recarregar la pàgina sense fer-ne ús mitjançant les tecles Ctrl+F5.

Si encara seguim sense carregar correctament, podem buidar la "caché" del navegador juntament amb la de resolució DNS. A continuació, indiquem com buidar la memòria "caché" als principals navegadors:

 

1.-Mozilla Firefox

 1. Fem clic al menú "Eines", situat a la part superior del navegador, i seleccionem "Opcions".

 2. Fem clic a "Avançat" i seleccionem la pestanya "Xarxa".

 3. Fem clic a "Netejar ara", juntament amb "Arxivat a mode sense connexió".

 4. Fem clic a "Acceptar".

 opciones_firefox.png

Si encara segueix sense funcionar, provem d'eliminar tots els arxius temporals d'Internet, dirigint-nos a "Eines", "Netejar dades privades". Marquem tot, excepte "Contrasenyes desades".

 

 datos_privados.png

2.-Internet Explorer 

 1. Fem clic al menú "Eines", situat a la part superior del navegador, i seleccionem "Opcions d'Internet".

 2. Fem clic a la pestanya "General", situada a la part superior del quadre de diàleg.

 3. Fem clic a "Eliminar arxius" a "Arxius temporals d'Internet".

 4. Seleccionem "Eliminar tot el contingut sense connexió", marcant la casella corresponent.

 5. Fem clic a "Acceptar". 

 internet_explorer.png

3.-Mozilla i Netscape 

 1. Fem clic al menú "Editar", a la part superior del navegador, i seleccionem "Preferències".

 2. Fem clic al signe "+", que apareix juntament amb "Avançades".

 3. Seleccionem "Memòria cau" a "Avançades".

 4. Fem clic a "Buidar memòria cau".

 5. Fem clic a "Acceptar".

 mozilla.PNG

A Netscape seleccionem "Buidar caché de memòria":


4.-Safari

 1.  Obrim el menú "Edició" a la barra d'eines del navegador.
 2. Seleccionem "Buidar memòria caché".

 3. Fem clic a "Buidar" al quadre de diàleg.

 safari.PNG

"Caché" de resolució DNS

Un altre tipus de memòria "caché" que hem de tenir en compte és la que fa referència a la resolució DNS i que podem buidar de la següent manera:

 

1.-Windows

 1. Fem clic a 'Inici'.
 2. Cliquem a "Executar" i escrivim el comandament "cmd" (sense les cometes).
 3. Cliquem "Acceptar".
 4. A la consola de comandaments escrivim "ipconfig /flushdns".

Si el comandament s'ha executat correctament, ens hauria d'aparèixer: "S'ha buidat amb èxit la memòria caché de resolució de DNS."

 WINflushDNS.png

2.-Mac

El comandament que hem d'executar en un terminal és "lookupd -flushcache".
En el cas de les noves versions (Leopard), és possible que hàgim d'utilitzar "dscacheutil -flushcache".

 

3.-Linux

A Linux, per eliminar la "caché" de resolució DNS haurem de restablir el domini "nscd". Per fer-ho utilitzarem el comandament "/etc/init.d/nscd restart", en un terminal SSH.

  

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.