Git i SVN són un software de control de versions que s'utilitza per al manteniment de versions en el desenvolupament d'aplicacions. S'anomena control de versions a la gestió de les modificacions realitzades en el codi font d'una aplicació. Per realitzar aquest control s'utilitzen eines de gestió com el Subversion o Git.

Pots activar aquests gestors de versions al Panell de control de l'allotjament,  prement la icona Clients SVN/Git, a l'apartat de "Gestors de fitxers".


 

1.-Activar clients SVN/Git

Per poder activar aquests serveis has de tenir activat l'accés per SSH. Una vegada dins d'aquests apartat, tens l'opció d'activar un o els dos gestors de versions. Només has de prémer el botó de Desactivat per activar el servei.


 

Si estàs loguejats per SSH, quan activis els clients Git i SVN, és aconsellable tornar a iniciar la sessió d'SSH perquè els canvis siguin efectius.

Una vegada activat ja els pots utilitzar. Pots consultar el manual bàsic d'ús del Git i el manual bàsic d'ús de l'SVN.

 

2.-Desactivar clients SVN/Git

Si vols desactivar-los premem el botó Activat.  
Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.