La millor manera de donar a conèixer la nostra web, i així rebre visites, és aparèixer als cercadors d'Internet.

Hi ha molts cercadors però, sens dubte, el més utilitzat i el més popular és Google.

Aparèixer a les primeres posicions del Google és molt important per totes les webs que desitgin donar-se a conèixer. No obstant això, no hem d'utilitzar els cercadors per obtenir visites, el que volem és guanyar visitants qualificats.

Què és el tràfic qualificat?

El tràfic qualificat és el que desitja visitar la nostra pàgina i el que la considerarà interessant. Per exemple, si la nostra pàgina parla d'animals marins, hem d'intentar donar-nos a conèixer pel nostre contingut sobre aquest tema.

Utilitzar informació enganyosa o paraules clau com animals terrestres, pot ser que ens serveixi per rebre més visites, però aquests visitants no trobaran allò que estan buscant. A més, aquest engany pot arribar a ser penalitzat pels cercadors.

Què són i com funcionen els cercadors?

Els cercadors són sistemes informàtics que indexen arxius de servidors web.

Les cerques es fan amb paraules clau o amb arbres jeràrquics per temes. El resultat de la cerca és un llistat d'adreces web relacionades amb les paraules clau buscades.

http://es.wikipedia.org/wiki/Buscador

La importància de Google

El cercador més popular i més utilitzat és Google. Més del 60% dels usuaris d'Internet l'utilitzen per trobar la informació que busquen. A Espanya aproximadament el 95 % d'usuaris utilitzen Google.

És per això que és molt important aparèixer indexat en aquest cercador.

Què són els "bots"?

Google i d'altres cercadors utilitzen els anomenats robots o "bots" per entrar a les pàgines web i analitzar el seu contingut. Aquestes aplicacions s'encarreguen de rastrejar la web, buscant paraules clau i enllaços per obtenir informació i emmagatzemar-la per després indexar-la als servidors i aparèixer al cercador quan es realitza una consulta.

Què és el PageRank?

El PageRank és una marca registrada per Google que determina la "importància" d'una web.

Aquest sistema es basa en el nombre d'enllaços que rep cada pàgina.

Una web és més important si està sent enllaçada per altres webs, i serà encara més important si aquestes altres webs són importants.

És a dir, una web que tingui un PageRank alt, si té un enllaç a una altra web, aquesta web rebrà molta puntuació de PageRank. S'entén que si una web important fa referència a una altra web, aquesta també és important. És per això que és útil que altres webs enllacin amb la seva.

Si vol més informació sobre el PageRank, pot consultar el següent enllaç:

http://es.wikipedia.org/wiki/PageRank

 

1.-Consells per al posicionament a cercadors 

Tenir bons continguts: l'element fonamental de tota web és tenir un bon contingut, que l'usuari trobi allò que busca a la seva pàgina i visiti la seva web.

Hem de crear unlloc web amb informació clara, concisa i amb exactitud, que tingui una jerarquia i ofereixi enllaços clars per poder accedir a totes les seccions de la web.

És vital que la web tingui un contingut original, que la diferenciï d'altres pàgines.

Senzillesa: al robot de Google li agraden les pàgines senzilles sense massa decoració.

Busca els textos llegibles i el contingut clar. Evitarem, en la mesura que sigui possible, elements flash, marcs, javascripts i altres elements multimèdia. En cas d'utilitzar aquest tipus de contingut, és aconsellable tenir a la web accessos alternatius per a navegadors que no poden llegir aquest tipus d'elements, i així, també, facilitar el rastreig dels robots.

Alta a Google i cercadors: un cop la web estigui a punt, amb contingut de qualitat i programada de manera òptima per a la correcta navegació amb qualsevol navegador, accedim a Google i fem per donar-la d'alta.

http://www.google.es/addurl/?continue=/addurl

També és aconsellable que realitzem els mateixos passos en d'altres cercadors, com yahoo.com o live.com

Enllaços: també és molt important que d'altres webs enllacin amb la nostra. Si altres webs tenen un enllaç cap a la nostra web, això significa que consideren que la pàgina és important. D'aquests enllaços en depèn el nivell de PageRank.

Però no només importa la quantitat d'enllaços d'altres webs a la nostra, sinó la importància d'aquestes webs que tenen un enllaç a la pàgina. Si una web amb un PageRank alt, és a dir, una web important, enllaça amb la nostra, ens esta donant importància a la nostre web i en conseqüència la web augmenta el PageRank i Google la té més en consideració.

Evitar penalitzacions: Google pot penalitzar la nostre web i modificar la indexació de la pàgina, o fins i tot pot treure-la de la base de dades si hi detecta un ús fraudulent.

No hem de crear pàgines només per "agradar" als robots.

Evitarem textos ocults que no puguin veure els usuaris de la web però sí els robots.

No fem un ús abusiu de paraules clau i no utilitzem paraules clau que no tinguin res a veure amb el contingut de la nostre web.

Tinguem un contingut original. No hem de copiar documents sencers o grans fragments d'altres webs "millor posicionades".

Eviti el contingut duplicat: si tenim diferents seccions que comparteixen el mateix text, tractem d'unir-les en una sola per tal d'evitar que el mateix text aparegui a llocs diferents de la web.

No utilitzem tècniques de redireccionament enganyós i pàgines porta per enviar els usuaris al mateix destí i així augmentar el PageRank.

No crearem pàgines amb contingut fraudulent, com pàgines de phishing, virus o qualsevol altre tipus de software maliciós.

Paraules clau: perquè Google i la resta de cercadors relacionin una cerca amb el nostre allotjament, la  pàgina ha de tenir Paraules Clau. Per exemple, si disposem d'una web de joguines, a la pàgina hi han d'aparèixer paraules que es relacionin amb el nostre contingut. Al text de la pàgina hi hauria de sortir la paraula "joguines", i també hauria d'aparèixer al títol de la pàgina.

És aconsellable marcar en negreta les paraules clau. Evidentment, no hem podem abusar. Repetir moltes vegades i sense sentit paraules clau no ens ajudarà, ja que Google, si revisa la web, la pot penalitzar.

Etiquetes meta i descripcions: és necessari proporcionar informació als cercadors. Hem d'indicar-los quin contingut hi ha a la nostra web perquè els usuaris puguin trobar-la amb més facilitat. Per això s'aconsella sempre utilitzar títols de pàgina