En alguna ocasió necessitarem recuperar el contingut eliminat del nostre allotjament o tornar la web a un estat anterior per alguna errada de programació.
Per restaurar la pàgina podem fer-ho des del Panell de control de l'allotjament, a l'apartat de "Seguretat", a la icona de "Restaurar còpia de seguretat".

SEGURIDAD_CAT_RESTORE.png

Una vegada dins, ens apareix el selector per escollir el tipus de restauració.

RESTORE_CAT.png

Tenim tres opcions de restauració:

  • Restauració completa
  • Restaurar arxius web
  • Restaurar bases de dades

 

1.-Restauració completa

La restauració completa recupera totes les dades i fitxers de l'allotjament, i substitueix el contingut actual.
Per iniciar el procés, seleccionem el dia del que desitgem restaurar la còpia i premem "Iniciar restauració". Disposem d'un màxim de 15 dies de còpies de seguretat.

RESTORE_CAT_COMPLETA.png

 Passats uns minuts finalitza la restauració i rebem un correu confirmant que el procés ha finalitzat.

 

2.-Restaurar arxius web

Aquesta opció només ens permet recuperar arxius de la nostra web i no recuperar les bases de dades.
Per iniciar el procés premem sobre el dia del que desitgem recuperar els arxius. En clicar s'obre el selector d'arxius.

Captura_CAT3.png

En aquesta finestra marquem els fitxers que volem recuperar.
Si marquem un directori es selecciona tot el seu contingut.
Captura_CAT3_1.png

Una vegada seleccionats els fitxers podem escollir el tipus de restauració.

Captura_CAT3_2.png

Tenim dues opcions:

  • Substituir els arxius actuals: reemplaça els arxius actuals per els restaurats.
  • Guardar els arxius a la carpeta /restores: en aquest cas els fitxers recuperats es guarden en el directori de restores que es crea a l'arrel del nostre allotjament. Podem accedir a aquest directori a través d'FTP.

Després de seleccionar el tipus de restauració premem "Iniciar restauració" per iniciar el procés.

Captura_CAT4.png

Passats uns minuts finalitza la restauració i rebem un correu confirmant la finalització del procés.

 

 3.-Restaurar bases de dades

Aquesta opció ens permet recuperar les bases de dades del nostre allotjament.

Per iniciar el procés premem sobre el dia del que desitgem recuperar les bases de dades.  

Ens apareix el llistat amb les bases de dades disponibles per restaurar. Seleccionem les que volem recuperar.

RESTORE_CAT_BBDD1.png

 

Una vegada seleccionades podem escollir el tipus de restauració.

RESTORE_CAT_BBDD2.png

 

Tenim dues opcions:

  • Substituir les bases de dades seleccionades: reemplaça les bases de dades actuals per les seleccionades, tal i com estaven en el día seleccionat.
  • Guardar els arxius .sql a la carpeta "/restores": en aquest cas es recuperen les còpies de seguretat del dia seleccionat i es guarden al directori "/restores", que es troba a l'arrel de l'allotjament.

Després de seleccionar el tipus de restauració premem "Iniciar restauració" per iniciar el procés.

Passats uns minuts finalitza la restauració i rebem un correu confirmant la finalització del procés.

 

4.-Historial de restauracions

A la part inferior de la pantalla tenim un historial de restauracions on podem veure el registre de restauracions realitzades.

RESTORE_HISTORIAL_CAT.png


A la taula podem veure la data i l'hora de l'inici i la fi de la restauració, el tipus i la data del backup amb em què es van recuperar les dades.
A la columna de "Tipus de restauració", en cas d'haver restaurat només arxius web, ens apareix el llistat d'arxius recuperats.

Captura_CAT_historic.png

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.