A CDmon podem contractar diferents tipus de certificats de seguretat SSL des del Panell de control de l'allotjament en l'apartat d'SSL.
A continuació mostrem una comparativa dels certificats que es poden sol·licitar.

 

1.-Taula comparativa

SSL

RapidSSL RapidSSL Wildcard True BusinessID True BusinessID + EV

Mètode d'autenticació

Validació de domini Validació de domini Validació completa de l'organització Validació estesa

Barra verda

No No No

Encriptació

256 bits 256 bits 256 bits 256 bits

Protecció subdominis

No No No

Tipus de segell

 

Segell estàtic
rapidssl_ssl_certificate.gif
Segell estàtic
rapidssl_ssl_certificate.gif
Segell dinàmic
seal_truebussines.gif
Segell dinàmic
seal_truebussines.gif

Compatibilitat amb el 99 % dels navegadors

Entitat certificadora

Equifax Secure Certificate Authority Equifax Secure Certificate Authority Equifax Secure Certificate Authority GeoTrust Primary Certificate Authority

Temps d'instal·lació

1 dia. 1 dia 1-6 dies 1-15 dies

 

 1.-Descripció de les característiques

  • Mètode d'autenticació: és la informació d'autenticació del certificat. En els més comuns apareix el nom del domini. En els SSL avançats la informació que apareix del certificat són les dades de la nostra empresa.
  • Barra verda: la barra verda només es troba disponible per al certificat TrueBusiness ID amb validació estesa. En els navegadors apareix al costat de la URL una barra verda que informa del certificat SSL.
  • Encriptació: el nivell d'encriptació de l'SSL. En tots els SSL l'encriptació és de fins a 256 bits.
  • Protecció subdominis: permet la protecció de subdominis. Tots els SSL permeten la protecció d'un sol domini. En el Wildcard queden protegits tots els subdominis del domini.
  • Tipus de segell: el segell que podem afegir a la nostra web per demostrar que la pàgina és segura. En els SSL TrueBusiness el segell és dinàmic i conté informació de la nostra empresa.
  • Compatibilitat amb el 99 % dels navegadors: la compatibilitat dels SSL amb els navegadors actuals. S'inclouen IExplorer, Firefox, Opera, Chrome, entre altres.
  • Entitat certificadora: és l'entitat que certifica l'SSL.
  • Temps d'instal·lació: els SSL necessiten un temps per ser validats per part de l'entitat certificadora i llavors instal·lats. Aquest temps depèn del tipus d'SSL i la complexitat del mateix. En els TrueBusiness l'entitat certificadora tarda uns dies a comprovar la informació de la nostra empresa.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.