A cdmon pots contractar diferents tipus de certificats de seguretat SSL des del Panell de control de l'allotjament, en l'apartat d'SSL.
A continuació mostrem una comparativa dels certificats que es poden sol·licitar.

 

1.-Taula comparativa

SSL
Let's Encrypt: SSL gratuïtRapidSSLRapidSSL WildcardTrue BusinessIDTrue BusinessID + EV
Mètode d'autenticació
Validació de domini
Validació de dominiValidació de dominiValidació completa de l'organitzacióValidació estesa
Barra verda
No
NoNoNo
Encriptació
128/256 bits
128/256 bits128/256 bits
128/256 bits
128/256 bits
Protecció subdominis
NoNoNoNo
Tipus de segell
 
Segell estàtic
Segell estàtic
rapidssl_ssl_certificate.gif
Segell estàtic
rapidssl_ssl_certificate.gif
Segell dinàmic
seal_truebussines.gif
Segell dinàmic
seal_truebussines.gif
Compatibilitat amb el 99 % dels navegadors
Entitat certificadora
Let's EncryptEquifax Secure Certificate AuthorityEquifax Secure Certificate AuthorityEquifax Secure Certificate AuthorityGeoTrust Primary Certificate Authority
Temps d'instal·lació
Immediat1 dia.1 dia1-6 dies1-15 dies

 

 1.-Descripció de les característiques

  • Mètode d'autenticació: és la informació d'autenticació del certificat. En els més comuns apareix el nom del domini. En els SSL avançats la informació que apareix del certificat són les dades de la teva empresa.
  • Barra verda: la barra verda només es troba disponible per al certificat TrueBusiness ID amb validació estesa. En els navegadors apareix al costat de la URL una barra verda que informa del certificat SSL.
  • Encriptació: el nivell d'encriptació de l'SSL. En tots els SSL l'encriptació és de fins a 256 bits.
  • Protecció subdominis: permet la protecció de subdominis. Tots els SSL permeten la protecció d'un sol domini. En el Wildcard queden protegits tots els subdominis del domini.
  • Tipus de segell: el segell que pots afegir a la teva web per demostrar que la pàgina és segura. En els SSL TrueBusiness el segell és dinàmic i conté informació de la teva empresa.
  • Compatibilitat amb el 99 % dels navegadors: la compatibilitat dels SSL amb els navegadors actuals. S'inclouen IExplorer, Firefox, Opera, Chrome, entre altres.
  • Entitat certificadora: és l'entitat que certifica l'SSL.
  • Temps d'instal·lació: els SSL necessiten un temps per ser validats per part de l'entitat certificadora i llavors instal·lats. Aquest temps depèn del tipus d'SSL i la complexitat del mateix. En els TrueBusiness l'entitat certificadora tarda uns dies a comprovar la informació de la teva empresa.

 


Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.