A cdmon pots contractar diferents tipus de certificats de seguretat SSL des del Panell de control de l'allotjament, en l'apartat d'SSL.
A continuació mostrem una comparativa dels certificats que es poden sol·licitar.

 

1.-Taula comparativa

SSL
Let's Encrypt: SSL gratuïtRapidSSLRapidSSL WildcardPremium SSLEV SSL
Mètode d'autenticació
Validació de domini
Validació de dominiValidació de dominiValidació completa de l'organitzacióValidació estesa
Barra verda
No
NoNoNo
Encriptació
128/256 bits
128/256 bits128/256 bits
128/256 bits
128/256 bits
Protecció subdominis
NoNoNoNo
Tipus de segell

Segell estàtic
Segell estàtic
rapidssl_ssl_certificate.gif
Segell estàtic
rapidssl_ssl_certificate.gif
Segell dinàmic
seal_truebussines.gif
Segell dinàmic
seal_truebussines.gif
Compatibilitat amb el 99 % dels navegadors
Entitat certificadora
Let's EncryptEquifax Secure Certificate AuthorityEquifax Secure Certificate AuthorityEquifax Secure Certificate AuthorityGeoTrust Primary Certificate Authority
Temps d'instal·lació
Immediat1 dia.1 dia1-6 dies1-15 dies

 

 1.-Descripció de les característiques

  • Mètode d'autenticació: és la informació d'autenticació del certificat. En els més comuns apareix el nom del domini. En els SSL avançats la informació que apareix del certificat són les dades de la teva empresa.
  • Barra verda: la barra verda només es troba disponible per al certificat EV SSL. En els navegadors apareix al costat de la URL una barra verda que informa del certificat SSL.
  • Encriptació: el nivell d'encriptació de l'SSL. En tots els SSL l'encriptació és de fins a 256 bits.
  • Protecció subdominis: permet la protecció de subdominis. Tots els SSL permeten la protecció d'un sol domini. En el Wildcard queden protegits tots els subdominis del domini.
  • Tipus de segell: el segell que pots afegir a la teva web per demostrar que la pàgina és segura. En els certificats Premium SSL i EV SSL el segell és dinàmic i conté informació de la teva empresa.
  • Compatibilitat amb el 99 % dels navegadors: la compatibilitat dels SSL amb els navegadors actuals. S'inclouen IExplorer, Firefox, Opera, Chrome, entre altres.
  • Entitat certificadora: és l'entitat que certifica l'SSL.
  • Temps d'instal·lació: els SSL necessiten un temps per ser validats per part de l'entitat certificadora i llavors instal·lats. Aquest temps depèn del tipus d'SSL i la complexitat del mateix. En els Premium SSL i EV SSL l'entitat certificadora tarda uns dies a comprovar la informació de la teva empresa.

 


Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.