El Panell de control de cdmon et permet crear usuaris secundaris d'FTP, als quals els pots definir una zona de treball concreta dins de l'allotjament.


Per crear usuaris secundaris, has d'anar a la gestió de l'allotjament i en la secció 'Gestors de fitxers' accedir a l'opció Usuaris FTP.


 

Un cop has accedit a l'opció "Usuaris FTP", pots iniciar el procés de creació d'usuaris prement en l'opció Crear compte FTP.


 

A la següent pantalla pots definir els paràmetres del nou usuari.


 

Els camps de l'eina fan referència al següent:

  • Nom d'usuari: nom de l'usuari secundari d'FTP que volem crear i amb el que connectarem des del nostre gestor d'FTP.
  • Contrasenya.
  • Carpeta d'accés: la carpeta de treball del nou usuari. Si especifiquem una carpeta, l'activitat de l'usuari es veurà restringida a la carpeta indicada i no podrà accedir a nivells inferiors de l'arbre de directoris. Si no especifiquem cap carpeta, podrem treballar en tot el contingut del directori web.

 

Una vegada emplenats tots els camps, premem Crear compte per donar d'alta el nou usuari d'FTP.


 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.