El Panell de control de CDmon ens permet crear usuaris secundaris d'FTP, als quals se'ls pot definir una zona de treball concreta dins de l'allotjament i assignar-los una quota d'espai en disc específica.


Per crear usuaris secundaris, cal accedir a la gestió de l'allotjament i entrar a la secció Usuaris FTP.


support08.png

 

Un cop accedim a la secció, podem iniciar el procés de creació d'usuaris fent clic a l'enllaç Crear compte FTP.


support09.png

 

A la següent secció podem definir els paràmetres del nou usuari.


support10.png

 

Els camps de l'eina fan referència al següent:

  • Nom d'usuari: nom de l'usuari secundari d'FTP que volem crear i amb el que connectarem des del nostre gestor d'FTP.
  • Contrasenya.
  • Carpeta d'accés: la carpeta de treball del nou usuari. Si especifiquem una carpeta, l'activitat de l'usuari es veurà restringida a la carpeta indicada i no podrà accedir a nivells inferiors de l'arbre de directoris. Si no especifiquem cap carpeta, podrem treballar en tot el contingut del directori web.
  • Espai en disc: el límit d'espai de l'allotjament que assignarem a l'usuari secundari.

 

Una vegada emplenats tots els camps, premem Crear compte per donar d'alta el nostre nou usuari d'FTP.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.