Per poder pujar la nostra pàgina web als servidors de CDmon, necessitem primer un client d'FTP. El client d'FTP és un programari especial que es connecta al servidor web mitjançant el protocol de comunicació FTP i ens permet gestionar el nostre espai web. En aquest cas, veurem el client FTP iWeb.

La connexió per FTP requereix un usuari i contrasenya que podem trobar al resum de les dades del nostre allotjament, al Panell de control de CDmon.
 

Una vegada tinguem les dades d'accés al nostre FTP, accedim a iWeb en Aplicacions i obrim el lloc web que desitgem publicar.
Premem en el nom del lloc que vulguem publicar en la barra lateral a la part esquerra de la finestra d'iWeb.Apareixerà una finestra de Ajustes de Publicación de Sitio. En el desplegable de Publicar en, seleccionem Servidor FTP.

Introduïm el nom del lloc en el camp Nombre del sitio web.

De manera opcional, podem introduir la direcció d'email Correo electrónico de contactoEn Ajustes del servidor de FTP cal introduir les dades del servidor.

Dirección del Servidor:  introduïm el nom del nostre domini. Si el nostre domini no punta a CDmon, utilitzem la IP del nostre allotjament o el subdomini temporal del mialias.net, per exemple: elmeudomini.com.mialias.net
Nombre usuario: el nom d'usuari d'FTP. Podem consultar aquesta dada al resum de les dades del nostre allotjament al Panell de control de CDmon.
Contraseña: contrasenya de l'usuari d'FTP.
Directori/Ruta: aquest és el directori on es pujarà el contingut. Si és a l'arrel del lloc, introduïm /web.
Protocol: seleccionem FTP.
Port: per defecte és el port 21.

Si premem a Probar conexión i les dades introduïdes són les correctes, hauríem de connectar amb èxit.


En el camp de URL de Sitio Web introduïm la URL del domini.

Finalment fem clic a Publicar Sitio a la part inferior de  la finestra de iWeb.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.