Per poder pujar la pàgina web al teu allotjament en cdmon, necessites un gestor d'FTP.
En el Panell de control de cdmon, disposes d'un intuïtiu gestor web, que et permet realitzar les operacions més habituals. Les característiques del servei "WebFTP" permet l'accés a l'allotjament mitjançant FTP amb un simple navegador web des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.
Per poder connectar al servei "webFTP", necessites un usuari i una contrasenya que pots trobar en el teu panell de control de cdmon, en la gestió de l'allotjament, en l'apartat Informació de l'allotjament. Fent clic en la icona de l'ull, pots veure la contrasenya, que està oculta per seguretat.


 

Una vegada tinguis les dades de connexió, has d'accedir al gestor FTP des del mateix panell de gestió de l'allotjament, fent clic en la icona Accés web FTP (net2ftp), en l'apartat 'Gestors de fitxers'.


 

En el panell d'accés al gestor webFTP has d'introduir les dades d'FTP (usuari i contrasenya) que tens en la secció 'Informació de l'allotjament'.En accedir al webFTP pots visualitzar els arxius i/o directoris del teu allotjament i pots realitzar les accions; pujar arxius, moure, esborrar, crear directoris i fins i tot modificar permisos. En un entorn gràfic senzill i agradable.Com pots veure, en el costat esquerre del panell tens una sèrie d'opcions per a la creació o per poder pujar contingut.


 

 • Nou directori: aquesta opció serveix per crear una nova carpeta en l'allotjament, per a això simplement has d'introduir el nom del directori que desitgis crear i prémer la icona del disquet per confirmar la creació. En el cas que vulguis anul·lar la creació i tornar a la visualització dels arxius del teu allotjament has de prémer sobre la fletxa de color verd. • Nou arxiu: aquesta opció serveix per crear un nou arxiu en l'allotjament. Per a això simplement has d'introduir el codi desitjat i prémer sobre la icona del disquet per confirmar la creació de l'arxiu. En el cas que vulguis anul·lar la creació i tornar a la visualització dels arxius del teu allotjament has de prémer sobre la fletxa de color verd. • Pujar arxiu: aquesta opció serveix per pujar arxius al teu allotjament. Per a això tens dues opcions; una per pujar fitxers a la carpeta que vulguis i una altra per pujar i descomprimir. En el casi que vulguis anul·lar la creació i tornar a la visualització dels arxius del teu allotjament has de prémer sobre la fletxa de color verd.


 

En la part dreta del panell Net2ftp pots visualitzar la resta d'operacions que es realitzen sobre fitxers i/o directoris del teu allotjament.Has de seleccionar prèviament el directori o arxiu que desitgis configurar. Per a això has de seleccionar el requadre com a mostra la següent imatge.I a continuació seleccionar l'acció que desitgis realitzar:

 • Copiar: copia els arxius o directoris seleccionats a la ruta de destinació que desitgis, i fins i tot connecta a un altre hosting per copiar en ell les dades seleccionades.
 • Moure: mou els arxius o directoris seleccionats a la ruta de destinació que vulguis, i fins i tot connecta a un altre hosting per moure a ell les dades seleccionades.
 • Eliminar: elimina els arxius o directoris seleccionats.
 • Renombrar: modifica el nom dels arxius o directoris seleccionats.
 • Permisos: modifica els permisos (chmod) dels arxius o directoris seleccionats.
 • Descarregar: descàrrega al nostre ordinador els arxius o directoris seleccionats en format comprimit "zip".
 • Comprimir: comprimeix en format "zip" els arxius o directoris prèviament seleccionats en el nostre propi hosting, o els envia comprimits a través d'un correu electrònic.
 • Descomprimir: descomprimeix els arxius seleccionats amb formats "zip, tar, tgz o gz" en la ruta que desitgis del teu allotjament.
 • Grandària: consulta la grandària dels arxius o directoris seleccionats.
 • Buscar: realitza una cerca per frase, paraula, grandària, nom o data de modificació en els arxius o directoris seleccionats.

 

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.