Per poder pujar la nostra pàgina web als servidors de CDmon necessitem, primer, un gestor d'FTP.

Al Panell de control de CDmon, disposem d'un intuïtiu gestor web, que ens permet portar a terme les operacions més habituals amb els nostres fitxers. Les caractarístiques del servei webFTP permeten l'accés al seu allotjament mitjançant FTP amb un simple navegador web des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.

Per poder connectar al servei webFTP, necessitem un ususari i una contrasenya que podem trobar al resum de les dades del nostre allotjament. Fent clic a la icona de l'ull, podrem veure la contrasenya, oculta per seguretat.

support24.png

 

Un cop tinguem les dades de connexió, tant sols és necessari accedir al gestor FTP des del propi Panell de control de CDmon, fent clic a la icona "Accés web FTP".

support25.png

 

Alternativament, podem accedir a través del navegador d'Internet, introduint http://domini.com/gestorftp (on domini.com és el domini contractat). Quan introduïm l'adreça corresponent al navegador cal d'introduir l'usuari i la contrasenya d'accés per FTP del nostre allotjament.

primera.png

Accedint-hi mitjançant webFTP podem visualitzar els arxius del nostre allotjament i podem pujar els nostres arxius, moure, esborrar, crear directoris i fins i tot modificar permisos, en un entorn gràfic senzill i agradable.

Com es pot veure, per una banda hi trobem una sèrie d'operacions de caràcter general:

segona.png

 

Nou directori: aquesta opció serveix per crear una nova carpeta al nostre allotjament, i per fer-ho simplement hem d'introduir el nom del directori que vulguem crear i prémer lel botó verd per confirmar la creació. En cas que vulguem anul·lar la creació i tornar a la visualització dels arxius del nostre hosting hem de prémer la fletxa de color blau.

tercera.png

Nou arxiu: aquesta opció serveix per crear un nou arxiu al nostre allotjament, i per fer-ho només hem d'introduir el codi desitjat i prémer el disquet blau per confirmar la creació de l'arxiu. En el cas que vulguem anul·lar la creació i tornar a la visualització dels arxius del nostre hosting hem de prémer la fletxa de color blau.

quarta.png

Pujar arxiu: aquesta opció serveix per pujar arxius al nostre allotjament, i per fer-ho, un cop seleccionat l'arxiu, hem de prémer lel botó verd per confirmar l'operació. En el cas que vulguem anul·lar l'operació i tornar a la visualització dels arxius del nostre hosting hem de prémer la fletxa de color blau.

cinquena.png

 

Per realitzar la resta de les operacions:

sisena.png

 

Hem de selecionar prèviament el directori o l'arxiu que vulguem configurar, i per fer-ho només cal que el seleccionem tal com ho mostra la imatge següent:

setena.png

I, a continuació, seleccionar l'opció desitjada:

Copiar: copia els arxius o directoris seleccionats a la ruta de destí que vulguem, i fins i tot podem connectar amb un altre hosting per tal de copiar-hi les dades prèviament seleccionades.

Moure: mou els arxius o directoris seleccionats a la ruta de destí que vulguem, i fins i tot podem connectar amb un altre hosting per moure-hi les dades prèviament seleccionades.

Eliminar: elimina els arxius o directoris prèviament seleccionats.

Reanomenar: modifica el nom dels arxius o directoris prèviament seleccionats.

Permisos: modifica els permisos (chmod) dels arxius o directoris.

Descarregar: descarrega al nostre ordinador els arxius o directoris en format comprimit zip.

Comprimir: comprimeix en format zip els arxius o directoris prèviament seleccionats al nostre propi hosting, o els envia comprimits a través d'un correu electrònic.

Descomprimir: descomprimeix els arxius seleccionats amb formats zip, tar, tgz o gz a la ruta que vulguem del nostre allotjament.

Mida: consulta la mida dels arxius o dels directoris que desitgem.

Cercar: realitza una cerca per frase, paraula, mida, nom o data de modificació als arxius o als directoris que vulguem.

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.