Per poder pujar la nostra pàgina web als servidors de CDmon, necessitem, primer, un client d'FTP. El client d'FTP és un programari especial que es connecta al servidor web mitjançant el protocol de comunicació FTP i ens permet gestionar el nostre espai web. En aquest cas veurem el client FTP Cyberduck.


La connexió per FTP requereix un usuari i contrasenya que podem trobar al resum de les dades del nostre allotjament, al Panell de control de CDmon. 

Un cop tinguem les dades, caldrà que descarreguem i instal·lem Cyberduck si no el tenim instal·lat. El podem obtenir a la següent adreça:

http://cyberduck.ch


En aquesta web trobarem un apartat per descarregar el programari, el qual és un client d'FTP lliure i gratuït. Una vegada instal·lat i obert, ens apareix la pantalla següent:


 

En prémer el botó de Nova connexió es mostra la pantalla següent:


 

En el desplegable seleccionem l'opció FTP (transferència d'arxius).

  • Servidor: introduïm el nom del nostre domini, per exemple, domini.com. Si el nostre domini no apunta cap a CDmon, utilitzarem la IP del nostre allotjament o el subdomini temporal, per exemple domini.com.mialias.net.
  • Nom d'usuari i contrasenya: el nom d'usuari i la contrasenya FTP. Podem consultar-los al resum de les dades del nostre allotjament al Panell de control de CDmon.
  • Afegir a la llista de claus: si seleccionem aquesta opció, les dades d'usuari i la contrasenya es guardaran al sistema operatiu, d'aquesta manera no haurem de tornar a escriure-les en el futur.

Amb el botó Connectar connectarem amb el servidor; si totes les dades són correctes, visualitzarem la llista de fitxers per a realitzar les tasques que necessitem.


A l'hora de pujar una pàgina web, cal tenir en compte que l'arxiu principal de la carpeta web ha d'anomenar-se "índex"; aquest arxiu pot tenir múltiples extensions, però les més utilitzades són index.htm, index.html o index.php.

 

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.