Per poder pujar la pàgina web als servidors de cdmon, necessites un client d'FTP. El client d'FTP és un programari especial que es connecta al servidor web mitjançant el protocol de comunicació FTP i permet gestionar l'espai web. En aquest cas és el client FTP Cyberduck.


La connexió per FTP requereix un usuari i contrasenya que pots trobar al resum de les dades del teu allotjament en el Panell de control de cdmon. 

Un cop tinguis les dades, caldrà que descarreguis i instal·lis Cyberduck si no el tens instal·lat. El pots obtenir a la següent adreça:

http://cyberduck.ch


En aquesta web trobaràs un apartat per descarregar el programari, el qual és un client d'FTP lliure i gratuït. Una vegada instal·lat i obert, et mostra la següent pantalla:


 

En prémer el botó de Nova connexió es mostra la pantalla següent:


 

En el desplegable selecciona l'opció FTP (transferència d'arxius).

  • Servidor: introdueix el nom del teu domini, per exemple, domini.com. Si el domini no apunta cap a cdmon, utilitza la IP de l'allotjament o el subdomini temporal, per exemple domini.com.mialias.net.
  • Nom d'usuari i contrasenya: el nom d'usuari i la contrasenya FTP. Pots consultar-los al resum de les dades del  teu allotjament al Panell de control de cdmon, en la gestió de l'allotjament.
  • Afegir a la llista de claus: si selecciones aquesta opció, les dades d'usuari i la contrasenya es guardaran al sistema operatiu, d'aquesta manera no hauràs de tornar a escriure-les en el futur.

Amb el botó Connectar connectaràs amb el servidor; si totes les dades són correctes, visualitzaràs la llista de fitxers per a realitzar les tasques que necessitis.


A l'hora de pujar una pàgina web, cal tenir en compte que l'arxiu principal de la carpeta web ha d'anomenar-se "índex"; aquest arxiu pot tenir múltiples extensions, però les més utilitzades són index.htm, index.html o index.php.

 

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.