En el panell de control de l'allotjament pots revisar diferents dades de consum del teu allotjament. Pots revisar l'espai utilitzat i la transferència consumida, així com les sol·licituds diàries que rep el teu allotjament.
Per veure tota aquesta informació has d'accedir a la icona de Gràfiques de consum, a l'apartat d''Estadístiques' del panell de control de l'allotjament.Una vegada dins, tens diferents gràfiques.

 

1.-Espai ocupat en disc

Mitjançant el diagrama pots visualitzar el % d'espai que es troba ocupat respecte l'espai lliure del teu allotjament. 


 

2.-Transferència consumida

A través del següent gràfic pots visualitzar el volum de transferència consumida cada dia. Es visualitza un sumatori diari i com a límit, el 100 % de transferència contractada. Si vols visualitzar mesos anteriors, pots utilitzar els selectors i a continuació prémer el botó Carregar. 

Prement el botó de Més detalls pots veure el desglossament del consum de transferència dividit segons els tipus de consum. 

Hi ha diversos tipus de consum de transferència. 


 

  • Transferència acumulada web

Aquest tipus de transferència és la que genera l'accés a la web. Quan un usuari navega per la teva web i va visualitzant contingut genera una transferència que es comptabilitza en aquest apartat.

 

 

  • Transferència acumulada FTP

Quan puges fitxers al teu allotjament a través d'un programa client de FTP, es genera  aquest tipus de transferència. En aquest apartat pots comprovar els usuaris d'FTP que han consumit transferència.


 

En els detalls del desglossament de la transferència per FTP pots observar el consum realitzat per les comandes GET i PUT, també detallat pels usuaris d'FTP.


 

 

  • Transferència acumulada correu

La descàrrega i la consulta del correu també generen un consum de transferència. En aquest apartat tens el desglossament d'aquest consum segons si s'ha realitzat per correu web o per un gestor de correu, i també especificat per cada compte de correu.

 

 

Si prems en Més detalls tens el desglossament de la transferència de correu. 


 

En aquesta opció pots veure les gràfiques de consum generades pel correu i dividides en diferents parts: el consum de transferència generat per la consulta i la descàrrega del correu per POP i IMAP, el consum de transferència generat pel correu des de la web i el consum de transferència generat per l'Usuari newsletter i l'aplicació mailman, i també el consum generat pels enviaments de correu a través d'SMTP. 

 

 

Si prems el botó Més detalls accedeixes a un desglossament del consum de transferència per POP3/IMAP especificat per a cada usuari de correu creat, tal com es mostra a la imatge inferior.


 

3.-Sol·licituds diàries

A través del següent gràfic pots visualitzar el nombre de sol·licituds diàries generades pel teu allotjament web. Aquestes sol·licituds són la suma de les sol·licituds generades per les visites, els bots dels buscadors i les pàgines d'errors.  Es visualitza el valor generat diàriament i com a límit, el nombre de sol·licituds recomanades segons el tipus de pla.  Si desitgem visualitzar mesos anteriors, pots utilitzar els selectors i prémer el botó de Carrega. Tenim més informació de què és una sol·licitud a la pàgina de suport de Control de consum de l'allotjament web. 


 

Les sol·licituds no servides corresponen a aquelles sol·licituds que no han pogut ser servides perquè l'allotjament ha arribat al límit permès pel sistema. Aquests tipus de sol·licituds apareixen normalment per dues causes clares, la primera correspon a un increment racional en les visites diàries, per l'èxit que està tenint la pàgina web. La segona pot ser per visites puntuals de diversos bots de buscadors que generen una càrrega extra a la pàgina web, i que fan que arribi als límits establerts.

  

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.