En el Panell de control de l'allotjament podem revisar diferents dades de consum del nostre hosting. Podem revisar l'espai utilitzat i la transferència consumida, així com les sol·licituds diàries que rep el nostre allotjament. 

Per veure tota aquesta informació accedim a la icona de "Gràfiques de consum", a l'apartat d'"Estadístiques" del Panell de control de l'allotjament.

ESTADISTICAS_CAT_CONSUM.png


Una vegada dins, tenim diferents gràfiques.

 

1.-Espai ocupat en disc

Mitjançant el diagrama podem visualitzar el % d'espai que es troba ocupat respecte l'espai lliure del nostre allotjament. 

CONSUM13_CAT.png

 

2.-Transferència consumida

A través del següent gràfic podem visualitzar el volum de transferència consumida cada dia. Es visualitza un sumatori diari i com a límit, el 100 % de transferència contractada. Si volem visualitzar mesos anteriors, podem utilitzar els selectors i a continuació prémer el botó " Carregar".

CONSUM1_CAT.png

CONSUM2_CAT.png

 

Prement el botó de "Més detalls" podem veure el desglossament del consum de transferència dividit segons els tipus de consum. Hi ha diversos tipus de consum de transferència. CONSUM12_1CAT.png

 

  • Transferència acumulada web

Aquest tipus de transferència és la que genera l'accés a la web. Quan un usuari navega per la nostra web i va visualitzant contingut genera una transferència que es comptabilitza en aquest apartat. CONSUM4_1CAT.png

 

  • Transferència acumulada FTP

Quan pugem fitxers al nostre allotjament a través d'un programa client de FTP, es genera  aquest tipus de transferència. En aquest apartat podem comprovar els usuaris d'FTP que han consumit transferència.

CONSUM5_1CAT.png

 

En els detalls del desglossament de la transferència per FTP podem observar el consum realitzat per les comandes GET i PUT, també detallat pels usuaris d'FTP.

CONSUM14_CAT.png CONSUM15_CAT.png

 

  • Transferència acumulada correu

La descàrrega i la consulta del correu també generen un consum de transferència. En aquest apartat tenim el desglossament d'aquest consum segons si s'ha realitzat per correu web o per un gestor de correu, i també especificat per cada compte de correu. CONSUM5_2CAT.png

 

A "Més detalls" tenim el desglossament de la transferència de correu. 

CONSUM6_1CAT.png

 

En aquesta opció veiem les gràfiques de consum generades pel correu i dividides en diferents parts: el consum de transferència generat per la consulta i la descàrrega del correu per POP i IMAP, el consum de transferència generat pel correu des de la web i el consum de transferència generat per l'Usuari newsletter i l'aplicació mailman, i també el consum generat pels enviaments de correu a través d'SMTP. 

 

CONSUM6_2CAT.png

CONSUM7_CAT.png

 

Si premem el botó "Més detalls" accedim a un desglossament del consum de transferència per POP3/IMAP especificat per a cada usuari de correu creat, tal i com es mostra a la imatge inferior. 

CONSUM10_1CAT.png

CONSUM11_CAT.png

 

3.-Sol·licituds diàries

A través del següent gràfic podem visualitzar el nombre de sol·licituds diàries generades pel nostre allotjament web. Aquestes sol·licituds són la suma de les sol·licituds generades per les visites, els bots dels buscadors i les pàgines d'errors.  Es visualitza el valor generat diàriament i com a límit, el nombre de sol·licituds recomanades segons el tipus de pla.  Si desitgem visualitzar mesos anteriors, podem utilitzar els selectors i prémer el botó de "Carrega". Tenim més informació de què és una sol·licitud a la pàgina de suport de Control de consum de l'allotjament web. CONSUM3_CAT.png

 

Les sol·licituds no servides corresponen a aquelles sol·licituds que no han pogut ser servides perquè l'allotjament ha arribat al límit permès pel sistema. Aquests tipus de sol·licituds apareixen normalment per dues causes clares, la primera correspon a un increment racional en les visites diàries, per l'èxit que està tenint la pàgina web. La segona pot ser per visites puntuals de diversos bots de buscadors que generen una càrrega extra a la pàgina web, i que fan que arribi als límits establerts.

  

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.