Quan es crea un nou allotjament web a cdmon, és necessari que el domini apunti a l'allotjament que s'ha creat a cdmon. Mentre es propaguen els DNS, el domini no pot connectar a l'allotjament. No obstant, des del primer moment, ja és possible accedir-hi mitjançant el subdomini temporal que es crea a tals efectes: 


elmeudomini.com.mialias.net  (on el  "elmeudomini.com" és el nom del domini associat a l'allotjament web).

 

Utilitats que ofereix l'ús del mialias.net

Una de les grans utilitats que ofereix el subdomini temporal, és la de poder migrar l'allotjament d'un proveïdor diferent a cdmon sense haver de canviar els DNS d'un domini, i assegurar-te que la migració és correcta. També és pràctic utilitzar-lo quan has contractat un nou allotjament web  i necessites treballar amb ell abans de que els canvis es propaguin per la xarxa.

 

Serveis als que pots accedir amb el mialias.net

El subdomini temporal et permet accedir al nostre allotjament per FTP,  al gestor de bases de dades phpMyAdmin i visualitzar la web tal i com quedaria a l'allotjament de cdmon.

Per començar a pujar arxius al teu allotjament web, pots connectar per FTP temporalment a través del subdomini:


elmeudomini.com.mialias.net (on "elmeudomini.com" és el nom del domini associat a l'allotjament web).

 

També tens la possibilitat de connectar amb les bases de dades MySQL a través del gestor phpMyAdmin, a qualsevol navegador:


elmeudomini.com.mialias.net/phpMyAdmin (on "elmeudomini.com" és el nom del domini associat a l'allotjament web).

Una vegada tens la pàgina web pujada a l'allotjament de cdmon, pots visualitzar-la des de qualsevol navegador, mitjançant la següent adreça:


elmeudomini.com.mialias.net (on "elmeudomini.com" és el nom del domini associat a l'allotjament web).

 

Fins quan es troba actiu el mialias.net

Quan el teu domini ja apunti a l'allotjament que tens a cdmon, no serà necessari utilitzar el subdomini temporal, ja que podràs treballar només a través del nom del domini. Igualment, des del panell de l'allotjament tens la possibilitat de desactivar el mialias.net.

Has de tenir  en compte que un cop vulguis deixar d'utilitzar el subdomini 'mialias.net' i accedir amb el mateix domini, has de revisar la programació de la web i substituir les rutes o URL que utilitzessin el mialias.net.

De la mateixa manera has de procedir amb les bases de dades i revisar que no hi hagi enllaços o rutes que estiguin amb el mialias.net

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.