Quan es crea un nou allotjament web a CDmon és necessari que el domini apunti als servidors de CDmon i mentre no es propaguen els DNS el domini no pot connectar a l'allotjament. No obstant, des del primer moment, ja és possible accedir-hi mitjançant el subdomini temporal que es crea a tals efectes: elmeudomini.com.mialias.net, on el  "elmeudomini.com" és el nom del domini associat al nostre allotjament web.

 

1.-Utilitats que ofereix el seu ús del mialias.net

Una de les grans utilitats que ofereix el subdomini temporal és la de poder migrar l'allotjament d'un proveïdor diferent a CDmon sense haver de canviar els DNS d'un domini, i assegurar-se que la migració és correcta. També és pràctic utilitzar-lo quan hem contractat un nou allotjament web  i necessitem treballar amb ell abans de que es propaguin per la xarxa els canvis.

 

2.-Serveis als que podem accedir amb el mialias.net

El subdomini temporal ens permet accedir al nostre allotjament per FTP,  al gestor de bases de dades phpMyAdmin i visualitzar la nostra web tal i com quedaria al servidor de CDmon.

Per començar a pujar arxius al nostre allotjament web, podem connectar per FTP temporalment a través del subdomini:

elmeudomini.com.mialias.net (on "elmeudomini.com" és el nom del domini associat al nostre allotjament web).

 

També tenim la possibilitat de connectar amb les bases de dades MySQL a través del gestor phpMyAdmin, a qualsevol navegador:

elmeudomini.com.mialias.net/phpMyAdmin (on "elmeudomini.com" és el nom del domini associat al nostre allotjament web).

Una vegada tenim la nostra pàgina web pujada al servidor de CDmon, podem visualitzar-la des de qualsevol navegador, mitjançant la següent adreça:

elmeudomini.com.mialias.net

 

3.-Fins quan es troba actiu el mialias.net

Quan el nostre domini ja apunti al nostre allotjament, no serà necessari utilitzar el subdomini temporal, ja que podrem continuar treballant només a través del nom del domini. Igualment, des del panell de l'allotjament tenim la possibilitat de desactivar el mialias.net.

Hem de tenir  en compte que un cop vulguem deixar d'utilitzar el subdomini mialias.net i accedir amb el propi domini, haurem de revisar la programació de la nostra web i substituir les rutes o URL que utilitzessin el mialias.net.

De la mateixa manera haurem de procedir amb les bases de dades i revisar que no hi hagi enllaços o rutes que estiguin amb el mialias.net

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.