Amb el Panell de control de l'allotjament web, podem gestionar el nostre hosting còmodament. El panell està format per una secció amb la informació bàsica de l'allotjament i per diferents seccions amb eines que podem utilitzar fàcilment.

 

1.-Informació de l'allotjament

Des de la secció Informació de l'allotjament, podem realitzar operacions administratives com renovar, ampliar característiques, i modificar el titular de l'allotjament. També disposem d'altra informació com la IP web, l'espai ocupat i la transferència consumida.

GENERAL_CAT_A.png

 

2.-Eines

En aquesta secció disposem de diferents apartats amb les eines de l'allotjament separades per funcionalitats. 

Correu electrònic 

En aquest apartat gestionem el correu electrònic de l'allotjament. Podem donar d'alta comptes de correu, gestionar l'Antivirus/Antispam, l'Usuari newsletter per a enviaments massius o la gestió de llistes de distribució amb les Llistes Mailman

CORREU_CAT.png

 

Gestors de fitxers

A Gestor de fitxers disposem de totes les eines per accedir i gestionar els arxius del nostre allotjament. Podem donar d'alta usuaris d'FTP, descomprimir fitxers, activar l'accés per SSH/SFTP i habilitar els serveis d'SVN i GIT

ARCHIVOS_CAT.png

 

Aplicacions

En aquesta secció podem instal·lar aplicacions CMS al nostre allotjament, com WordPress, Joomla, Prestashop i d'altres gestors de contingut.

APLICACIONES_CAT.png

 

Bases de dades

Aquest apartat permet gestionar les base de dades MySQL del nostre allotjament i també crear usuaris MySQL.

BBDD_CAT.png

 

Dominis

Dins la secció de dominis tenim totes les eines relacionades amb el domini de l'allotjament. Podem configurar redireccions web, àlies de l'allotjament, multidominis i subdominis. També podem accedir a la gestió del DNS del domini.

DOMINIOS_CAT.png

 

Servidor

A l'apartat Servidor tenim informació sobre el nostre servidor. A més, podem configurar els valors de PHP, les pàgines d'errors i cronjobs. També podem visualitzar el log d'errors del servidor.

SERVIDOR_CAT.png

 

Estadístiques

En aquesta secció tenim informació sobre les estadístiques de visites i gràfiques de consum del nostre allotjament.

ESTADISTICAS_CAT.png

 

Seguretat

Aquí podem gestionar diferents opcions relacionades amb la seguretat del nostre lloc web. Podem restaurar còpies de seguretat, establir els permisos dels fitxers i carpetes i activar el firewall d'aplicacions. També podem sol·licitar certificats SSL.

SEGURIDAD_CAT.png

 

Producte

En aquest apartat tenim diverses opcions referents al producte contractat. Podem modificar les característiques de l'allotjament i obtenir informació sobre cobraments i els descomptes per volum. També podem configurar el Panell de marca blanca. Amb l'opció de Migració interna tenim la possibilitat de transferir el domini.

PRODUCTO_CAT.png

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.