En els allotjaments de CDmon disposem d'un panell de marca blanca per poder donar accés a un altre usuari i  permetre-li gestionar l'allotjament. L'avantatge d'aquest panell és que l'usuari al qual facilitem l'accés només pot gestionar les opcions que desitgem de l'allotjament i sense veure la resta de productes que tenim contractats. A més, també podem personalitzar-ne l'aparença. És especialment útil per a revenedors o resellers.
Podem accedir a la seva configuració des de l'apartat de "Producte", a la icona "Panell marca blanca (Gestiona)".

 

PRODUCTO_CAT_GESTIONA.png

  

Dades d'accés al Panell de control

En aquest apartat tenim les dades d'accés al Panell de control de marca blanca.

Selección__029_.jpeg

 

 • Nom d'usuari: usuari d'accés al panell de marca blanca.
 • Contrasenya: contrasenya d'accés al panell de marca blanca.
 • Canviar usuari i contrasenya: botó per modificar el nom d'usuari i la contrasenya d'accés al panell de marca blanca.

 

Modificar colors

En el panell de marca blanca podem personalitzar la seva aparença modificant els seus colors.  GESTIONA_COLORS.png

 

Des d'aquest apartat podem modificar els colors que desitgem presentar en el panell de gestió de marca blanca. Tan sols hem de clicar a cada color establert, els quadres inferiors, i seleccionar, després, el que volem posar.

 

Modificar el logotip

A més dels colors, també podem canviar el logotip del panell.

GESTIONA_LOGO.png

 

Aquí, podrem modificar la imatge del logotip del panell de marca blanca, només haurem de pujar la imatge des del botó e"Examinar" i després prémer "Pujar imatge".

 

Gestió dels menús

Mitjançant el gestor de menús podem activar les opcions que desitgem que apareguin al panell de marca blanca, podem activar o desactivar les opcions que es troben llistades.

Selección__032_.png

 

 • Configuració FTP principal: configuració de l'accés per FTP de l'allotjament.
 • Comptes FTP secundàries: configuració usuaris secundaris de FTP.
 • Comptes de correu: configuració dels comptes de correu.
 • Configurar carpetes: configuració de protecció i permisos de carpetes.
 • Antivirus/Antispam:  configuració i activació de la protecció Antivirus i Antispam.
 • Dades de les estadístiques: accés a estadístiques AWStats i dades d'accés.
 • Dades MySQL: configuració de MySQL de l'allotjament.
 • Usuaris MySQL: configuració d'usuaris secundaris de MySQL.
 • Opcions d'alertes: configuració de les alertes del servei.
 • Còpia de seguretat de MYSQL: configuració de les còpies de seguretat de les bases de dades.
 • Configurar PHP: configuració dels paràmetres PHP: fopen, register globals, safe mode i display errors.
 • Instal·lar CMS: instal·la CMS a l'allotjament, WordPress, Joomla, Moodle, etc.
 • Configurar àlies: gestió de l'àlies de l'allotjament o afegir nou àlies per a l'allotjament.
 • Configurar errors: configurar el llistat d'errors configurables de l'allotjament.
 • Formularis: activar enviament de formularis de l'allotjament.
 • Multidominis: configuració de multidominis de l'allotjament.
 • Configurar subdominis: gestió de subdominis de l'allotjament.
 • Descomprimir arxius: descomprimir arxius de l'allotjament (zip, rar, gzip, tgz).
 • Configurar CRONJobs: configuració dels CRONJobs de l'allotjament.
 • Visualitzar errors: visor de logs d'errors web i php de l'allotjament.
 • Desbloquejar IP: opció per desbloquejar la IP del firewall.
 • Usuari newsletter: configuració de l'usuari newsletter.

 

Panell marca blanca

El panell de marca blanca permet delegar a tercers la gestió d'un allotjament concret definint quines opcions poden configurar. Hi accedim a través del domini http://elmeudomini.com/gestiona i farem servir les dades d'accés que hem especificat anteriorment. 
El panell de marca blanca té un aspecte com el que mostrem a continuació.
gestiona.png

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.