Pregunta: Què és una sol·licitud?
Resposta:
Una pàgina web està formada per diversos elements, principalment per: el mateix cos de la pàgina web, imatges i crides de consultes al servidor.

A la següent imatge en desgranem l'entramat:


fig00.png


Elements de la pàgina:

  • 1. Cos de la pàgina web principal. En aquest cas .html
  • 2,3,4,5,6,7 Imatges que complementen la pàgina web

Obtenim un total de 7 elements que componen la pàgina web.

Quan un servidor web rep una visita, aquesta visita realitzarà una crida a la pàgina web que s'està visitant i a la vegada, la pàgina web realitzarà la crida al servidor web de tots els elements que la componen. Cada crida al servidor és una sol·licitud.


fig01.png


En el cas posat com a exemple, una visita generar 7 sol·licituds, conseqüentment, haurà establert 7 connexions amb el servidor.


P: Què és una connexió?
R:
Quan es realitza una sol·licitud al servidor web, aquest estableix una connexió amb el client per servir la sol·licitud. Mentre duri aquesta connexió, ocuparà un temps de dedicació del servidor web.

Normalment, una connexió dura mil·lèsimes de segon, el temps necessari per buscar l'arxiu sol·licitat i enviar-lo a través d'Internet a l'explorador (Firefox, Chrome, etc). Tenim, doncs, que una única connexió pot servir moltes sol·licituds per segon i per tant, diverses visites per segon.


P: Quantes connexions simultànies pot suportar un servidor?
R:
Tot dependrà de la seva potència, del hardware (elements mecànics) que s'estigui utilitzant i del software (elements lògics, programes) que generi el servei. Actualment els servidors que s'utilitzen a CDmon suporten una mitja global de 450 connexions simultànies.


P: Quin còmput global de sol·licituds pot suportar un servidor?
R:
A cdmon utilitzem el millor hardware per allotjar la seva pàgina web. Com a terme mig, un servidor pot servir l'ordre de 2 a 5 milions de sol·licituds diàries. En funció, sempre, de la tipologia de la càrrega del servidor: és a dir, segons si les pàgines web que està servint el servidor són dinàmiques, estàtiques, si estan ben o mal programades, etc.


P: Llavors, la meva pàgina web podrà servir tantes sol·licituds?
R:
Els serveis d'hosting habitualment es realitzen sota règim compartit. En compartir els recursos del servidor amb més usuaris, CDmon reparteix aquests recursos entre els usuaris, sempre ajustant la capacitat a la categoria del servei contractat. D'aquesta manera s'evita que altres usuaris consumeixin recursos que no se'ls han assignat i es garanteix a cada client la qualitat volguda en la prestació del servei.


P: Què passa si no vull ampliar a un pla superior?
R: 
La teva pàgina quedarà amb els límits establerts. En tenir els límits adaptats a les característiques del servei contractat no podràs servir més sol·licituds de les que s'especifiquen al servei.

En el cas de ser una web catalogada de Preserver, la teva pàgina quedarà en un servidor Preserver per no afectar a la resta d'usuaris, però amb els límits estipulats en funció del pla d'allotjament contractat.

 

P: On puc consultar el consum actual de la meva pàgina web?
R:
Al panell d'hosting de cdmon, des de la secció “Estadístiques” podràs consultar, entre altres dades, les següents gràfiques de consum:

  • Nombre de sol·licituds diàries: visualitzaràs les sol·licituds que s'han realitzat cada dia. La línia vermella marca el límit de consum.
  • Nombre de sol·licituds diàries que no han pogut ser servides: Podràs visualitzar el nombre de sol·licituds no servides per excés de consum. En aquesta gràfica no hi ha un límit marcat ja que és una gràfica que serveix de monitor per a l'usuari.P: Per què funciona així cdmon?
R:
Per poder garantir una qualitat real en la prestació del servei i per evitar, en la major mesura, realitzar overselling dels nostres servidors. Controlant el consum, podem oferir-te una estabilitat en el servei, i garantir-te una velocitat de càrrega de la seva pàgina web superior a la majoria d'ISP's.