Pregunta: Què significa transferència mensual?
Resposta:
La transferència mensual és el tràfic de dades que pot generar la seva web, FTP i correu en un mes. Per exemple, si la pàgina web que té publicada a Internet ocupa 100KB, podrà rebre una mitja mensual de 10.000 visites. Nota: 1GB equival a 1024MB, 1MB equival a 1024KB. Normalment, la mida dels arxius ve expressada en KB y MB.


P: On puc consultar el meu consum de transferència?
R:
Al panell de control de plans allotjats de CDmon, disposa d'estadístiques amb un historial del consum detallat per dia.


P: D'on provenen les dades que generen les estadístiques de consum?
R:
Les estadístiques de consum es generen a partir dels arxius logs que generen els programes encarregats d'oferir el servei web, FTP i de correu. Els arxius logs són fitxers de text on queden desats tots els moviments generats pels diferents serveis; per exemple l'hora en què es va enviar un email i la mida que tenia. Aquests fitxers són la base per poder generar les estadístiques de visites de la seva pàgina web.


P: Puc consultar aquests arxius logs?
R:
Sí, accedint per FTP mitjançant el compte principal, podrà accedir a la carpeta LOGS, on es desen els fitxers diaris. Si desitja accedir als arxius mensuals, haurà de posar-se en contacte amb el departament tècnic.


P: Rebré notificacions si m'excedeixo de la transferència contractada?
R:
Sí. Quan el consum sobrepassi el 80% rebrà una alerta indicant-li que està a prop de sobrepassar el consum mensual contractat. En sobrepassar el 100%, en rebrà una altra; i finalment una al 110% en cas que no hagi ampliat la transferència una vegada sobrepassat el 100%.


P: Què passa si m'excedeixo de la transferència?
R:
En sobrepassar el 100% de la transferència contractada, l'allotjament passarà a MODE RESTRINGIT. Aquest mode limita la velocitat de la xarxa a 128Kbps (respecte als 100Mbits de tràfic habitual). En cas que es sobrepassi el 110% de la transferència contractada i el client no tingui la intenció d'ampliar les característiques del servei, el servei web i FTP es desactiven temporalment fins les 00:00hores de l'1 del mes següent. El servei de correu continuarà actiu.


P: Estic obligat a ampliar la transferència contractada?
R:
No. Però ha de saber que el servei pot ser desactivat en cas que sobrepassi el 110%.


P: Què passa si no he pogut tenir accés a les notificacions i sobrepasso el 110%?
R:
El sistema de revisió d'amplada de banda és un procés automàtic. En sobrepassar el 110% de la transferència, l'allotjament es desactivarà automàticament fins que la transferència sigui ampliada o bé fins les 00:00hores deL dia 1 del mes següent.


P: On puc ampliar la transferència?
R:
A totes les notificacions de transferència sobrepassada s'hi adjunta un enllaç per accedir directament al formulari d'ampliacións. També pot realitzar l'ampliació accedint  al panell de control de plans allotjats, ampliar característiques.


P: Puc contractar una ampliació de transferència per un temps determinat?
R:
Sí, el que ha de fer es accedir a la gestió de l'allotjament que vol ampliar la transferència, ha d'editar el tipus de pla i ampliar la transferència. Quan desitgi tornar a tenir la transferència anterior, només ha de tornar a fer els passos anterior i posar de nou el valor de la transferència que hi havia.


P: La meva pàgina web ha tingut igual o menys visites que el mes passat, però en canvi ha consumit més transferència. Què ha passat?
R:
Pot ser per diferents motius. Normalment sol ser per penjar a Internet un/s arxiu/s d'àudio, de vídeo o més fotografies del que acostuma a ser habitual. Recordi la fórmula: com més arxius (vídeos, mp3, imatges), més consum per visita rebuda.