El producte consisteix en un servei de resolució de DNS que oferim de forma gratuïta, sense la necessitat de tenir cap servei contractat.

1.-Característiques del servei

  •  Registres A: per a redireccions per IP del domini principal i els seus subdominis.

  •  Registre CNAME i TXT: per enllaçar els dominis als registres CNAME i TXT.
  • Registres MX (servidors de correu): el correu per als seus dominis es lliura en els registres MX especificats.
  • Característiques SOA: per modificar els valors SOA (Start Of Authority), com són la persona encarregada d'aquests valors, el nombre de sèrie, el temps de reintent, el servidor principal, etc.
  • Sense límit de dominis allotjats, ni de subdominis creats.
  • L'actualització dels canvis realitzats és cada hora.

2.-Serveis que no estan inclosos

  • Redireccions web
  • Redireccions de correu
  • Pàgines de parking

Aquests serveis només estan disponibles per als usuaris que tenen contractat el seu domini o hosting a CDmon. Si ja tenim aquest servei actiu, podem seguir gaudint d'ells, però ja no podrem crear noves opcions.

3.-Condicions d'ús del servei DNS estàtic gratuït

Per mantenir aquest  servei actiu, l'hem de validar periòdicament cada trimestre, ja sigui a través d'un enllaç que s'envia al correu electrònic associat a l'usuari, o bé directament des del Panell de control de CDmon, a l'apartat de DNS gratis, com veiem a continuació:

dns_gratis_mensaje2.png

 

 El primer avís de caducitat s'envia 30 dies abans de la finalització del servei i, posteriorment, un segon i últim avís 10 dies abans a la data de caducitat.

Transcorregut aquest termini, si no ho hem validat, es desactivaran les gestions DNS per a tots els dominis assignats al DNS estàtic gratuït.

Durant els següents 30 dies a la desactivació, podem reactivar-lo prement l'enllaç del Panell de control o el que s'envia en el correu de caducitat.

Si renovem el servei passats els 30 dies, el DNS es torna a activar, però no és immediat perquè requereix un temps de propagació.

Finalment, si transcorreguts els 30 dies des de la desactivació no l'hem reactivat, s'eliminaran totes les gestions DNS per a tots els dominis assignats al DNS estàtic gratuït. 

Aquesta validació és només per a usuaris sense productes de pagament. Per evitar la validació trimestral del servei, hem de contractar algun producte en CDmon amb l'usuari del DNS estàtic gratuït.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.