Per poder gestionar els DNS dels dominis, podem accedir des de quatre apartats diferents:

  • Llistat bàsic de serveis.
  • Llistat de dominis.
  • Llistat de hosting (Plan allotjats, Multihost, Servidors virtuals o Servidors dedicats).
  • DNS gratuït.


A continuació explicarem l'accés a través de cadascun d'ells.

Accedir a la gestió DNS a través de l'inici del Llistat bàsic de serveis

Quan accedim al panell de control de cdmon podem veure el Llistat bàsic de serveis. En ell podem accedir al panell de gestió del DNS des de dos apartats; Domini i DNS.


 

Accedint des de l'opció "Domini", entrem en la pantalla de gestió del domini, on hem d'anar a l'apartat "DNS" i prémer en l'opció Gestionar registres. Accedirem a la pantalla de "Registres DNS", en la qual podrem gestionar els registres del nostre domini.A aquesta mateixa pantalla podem accedir directament des de l'opció "DNS" del "Llistat bàsic de serveis".

 

Accedir a la gestió DNS a través del Llistat dominis

En prémer sobre Llistat dominis, veiem únicament els dominis que tenim registrats en cdmon i podem accedir a la gestió de DNS del domini que vulguem, prement en l'opció Gestionar dins de l'apartat "Acció".Una vegada premuda l'opció "Gestionar", accedirem a la gestió de domini on tenim accés a la secció "DNS", des d'on podem entrar en l'opció Gestionar registres.Accedir a la gestió DNS a través del Llistat hosting, Multihost, Servidors virtuals o Servidors dedicats
Depenent del tipus de servidor contractat (Unihost, Multihost, Servidors virtuals o Servidors dedicats) hem de seleccionar l'opció corresponent en el menú superior per accedir a la gestió dels DNS de l'allotjament que desitgem.


Nosaltres anem a gestionar un allotjament que és un pla Junior i que està en el Llistat hosting. Per tant, premem sobre Llistat hosting.En el llistat de hostings ens apareixerà una llista de tots els allotjaments que tenim contractats, en aquest cas és un Junior i premerem en l'opció Gestionar.Una vegada premuda l'opció "Gestionar", accedim a la pantalla de gestió de l'allotjament, on hem d'anar a la secció "Dominis" i prémer en l'opció DNS.Accedirem a la següent pantalla on hem de prémer en l'opció; pot accedir i configurar manualment, per accedir a la gestió dels registres DNS.Accedir a la gestió DNS a través del DNS gratuït

En el menú superior del panell de control de cdmon, trobem  l'opció "DNS gratuït", des d'on podem accedir a la gestió del DNS.Prement l'opció DNS gratuït, accedim a la següent pantalla on hem d'escollir l'opció DNS estàtic per entrar en la pantalla de llistat de DNS.En la pantalla de llistat de DNS (DNS estàtic), hem de prémer en l'opció Gestionar DNS de l'allotjament per accedir a la pantalla de gestió del registre. 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.