Els servidors DNS (Domain Name System) s'encarreguen de resoldre els noms de domini d'Internet cap a les IP que tenen associades. Tots els dominis han de tenir sempre associats uns servidors perquè siguin gestionats, és a dir, el servidor DNS és el que li "diu" a un domini on dirigir-se quan cal mostrar una pàgina web, quan es vol accedir al correu, per connectar a l'FTP, etc.

 

Els DNS de cdmon

El primer que has de fer és assegurar-te que el domini està utilitzant els DNS estàtics de cdmon, ja que si no és així, no serà possible treballar amb el panell de control de DNS.
A continuació facilitem els nostres DNS per a IP estàtiques (IP que no varien mai):

 • ns1.cdmon.net: 35.189.106.232
 • ns2.cdmon.net: 35.195.57.29
 • ns3.cdmon.net: 35.157.47.125
 • ns4.cdmondns-01.org: 52.58.66.183
 • ns5.cdmondns-01.com: 52.59.146.62

En la gran majoria de proveïdors no és necessari indicar la IP de cada DNS. No obstant això, facilitem les IP en cas que siguin necessàries.

 

Com podem saber quins DNS té associats el nostre domini?

Si vols saber quin DNS té associat el teu domini registrat en cdmon, des del "Llistat bàsic de serveis" del panell de control de cdmon accedeix a la gestió del domini.En aquesta pantalla de gestió del domini, en la part inferior central, veuràs l'apartat "DNS". Has de prémer a Gestionar servidors.En la següent pantalla veuràs els DNS que té assignat el domini (en aquest exemple té els de cdmon).


 

Com podem modificar els DNS d'un domini?

Si el domini no està registrat a cdmon, pots consultar els DNS associats a aquest domini utilitzant el Servei whois de la nostra web.


En la majoria dels casos, el domini sol utilitzar els DNS del propi registrador, cosa per la qual si el domini no està registrat a cdmon i no utilitza els nostres DNS (ns1.cdmon.net, ns2.cdmon.net, ns3.cdmon.net, ns4.cdmondns-01.org i ns5.cdmondns-01.com), aconsellem accedir al proveïdor on s'ha registrat el domini i associar els nostres DNS. Has de tenir en compte que el temps necessari perquè es propagui el canvi de DNS, en qualsevol domini, pot durar un màxim de 24 hores.


Per modificar els DNS en el panell de control de cdmon, has de seguir els passos especificats anteriorment per accedir a la gestió del domini i entrar en l'opció "Gestionar servidors", on trobaràs la següent opció per modificar els DNS del domini.


 

Ha d'estar marcada l'opció Nous servidors DNS (ve per defecte) i afegeixes els nous DNS.

 

Com accedim al llistat de gestió dels DNS creats en cdmon?

Una vegada domini està treballant amb els DNS de cdmon, pots revisar la seva configuració mitjançant el panell de control, en el "Llistat bàsic de serveis", accedint a l'opció DNS del domini.També pots accedir des del menú principal en l'opció "DNS gratuït". Dins de "DNS gratuït" escollir l'opció "DNS estàtic", on veuràs un llistat dels DNS que gestiones. En aquesta pantalla pots accedir a la gestió del DNS de domini, prement en l'opció Gestionar zona DNS o afegir dominis prement l'opció Afegir zones DNS.


 

Quins registres podem crear en la gestió del DNS d'un domini?

Una vegada dins de "Gestionar zona DNS", podràs observar les redireccions web i pàgines de pàrquing, així com el llistat de registres DNS.


 

En aquesta pàgina podràs realitzar diverses operacions, com per exemple; crear subdominis, redireccions, configurar el registre MX, redireccionar el correu, etc.


En els següents articles expliquem les diferents operacions que pots realitzar des de la gestió DNS:

 

 • Una vegada saps que el teu domini està treballant amb els DNS de cdmon, has de revisar la seva configuració mitjançant el nostre Panell de control:

        Com accedir al panell de gestió del DNS estàtic.

 • Dins del Panell de control del DNS estàtic, pots editar el DNS del domini, o simplement afegir-lo al DNS, en el cas que encara no s'estigui gestionant.

        Afegir dominis al DNS.

 • En la gestió del DNS d'un domini pots realitzar diverses operacions, com per exemple, crear subdominis, redireccions, configurar el registre MX, redireccionar el correu, etc.

        Gestió del DNS.

 • En la gestió del DNS del domini, entre altres opcions, pots crear els subdominis que desitgis:

        Crear subdominis.

 • Després de crear el subdomini, tens l'opció de redireccionar-lo de diferents maneres:
        Redirecció per IP (Registre A)
        Redirecció per URL
        Redirecció per CNAME
        Redirecció per IPv6
        Redirecció per NS
 • En lloc de redireccionar el subdomini cap a alguna altra web, com hem citat anteriorment, pots habilitar una pàgina temporal:

        Pàgina de pàrquing: en construcció o en venda

 • A part de poder crear subdominis, pots configurar el correu del domini mitjançant el registre MX, que s'encarrega d'indicar en quin lloc se situa el correu.

        Configurar registre MX.

 • Si en lloc d'indicar on vols emmagatzemar el correu, prefereixes que els mails que arribin al domini es redirigeixin cap a altres comptes de correu, pots fer-ho de la següent manera:

        Configurar redireccions de correu.


Com a nota final, has de tenir present que qualsevol tipus de canvi en el nostre DNS, pot trigar a propagar-se uns cinc minuts aproximadament.


 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres