Els servidors DNS (Domain Name System) s'encarreguen de resoldre els noms de domini d'Internet cap a les IP que tenen associades. Tots els dominis han de tenir sempre associats uns servidors perquè siguin gestionats, és a dir, el servidor DNS és el que li "diu" a un domini on dirigir-se quan cal mostrar una pàgina web, quan es vol accedir al correu, per connectar a l'FTP, etc.

 

Els DNS de cdmon

El primer que hem de fer és assegurar-nos que el domini està utilitzant els DNS estàtics de cdmon, ja que si no és així, no serà possible treballar amb el nostre panell de control de DNS.
A continuació facilitem els nostres DNS per a IP estàtiques (IP que no varien mai):

  • ns1.cdmon.net: 35.189.106.232
  • ns2.cdmon.net: 35.195.57.29
  • ns3.cdmon.net: 35.157.47.125
  • ns4.cdmondns-01.org: 52.58.66.183
  • ns5.cdmondns-01.com: 52.59.146.62

En la gran majoria de proveïdors no és necessari indicar la IP de cada DNS. No obstant això, facilitem les IP en cas que siguin necessàries.

 

Com podem saber quins DNS té associats el nostre domini?

Si volem saber quin DNS té associat el nostre domini registrat en cdmon, des del "Llistat bàsic de serveis" del nostre panell de control de cdmon accedirem a la gestió del domini, del que vulguem tenir la informació.En aquesta pantalla de gestió del domini, en la part inferior central, veiem l'apartat "DNS". Hem de prémer a Gestionar servidors.En la següent pantalla veiem els DNS que té assignat el domini (en aquest exemple veurem que té els de cdmon).


 

Com podem modificar els DNS d'un domini?

Si el domini no està registrat a cdmon, podem consultar els DNS associats a aquest domini utilitzant el Servei whois de la nostra web.


En la majoria dels casos, el domini sol utilitzar els DNS del propi registrador, cosa per la qual si el domini no està registrat a cdmon i no utilitza els nostres DNS (ns1.cdmon.net, ns2.cdmon.net, ns3.cdmon.net, ns4.cdmondns-01.org i ns5.cdmondns-01.com), aconsellem accedir al proveïdor on s'ha registrat el domini i associar els nostres DNS. Hem de tenir en compte que el temps necessari perquè es propagui el canvi de DNS, en qualsevol domini, sol durar entre 24 i 48 hores.

Per modificar els DNS en el panell de control de cdmon, hem de seguir els passos especificats anteriorment per accedir a la gestió del domini i entrar en l'opció "Gestionar servidors", on trobarem la següent opció per modificar els DNS del nostre domini.


 

Ha d'estar marcada l'opció Nous servidors DNS (ve per defecte) i afegim els nous DNS.

 

Com accedim al llistat de gestió dels DNS creats en cdmon?

Una vegada sabem que el nostre domini està treballant amb els DNS de cdmon, podem revisar la seva configuració mitjançant el nostre panell de control, en el "Llistat bàsic de serveis", accedint a l'opció DNS del nostre domini.També podem accedir des del menú principal en l'opció "DNS gratuït". Dins de "DNS gratuït" escollir l'opció "DNS estàtic", on veurem un llistat dels DNS que gestionem. En aquesta pantalla podem accedir a la gestió del DNS de domini, prement en l'opció Gestionar zona DNS o afegir dominis prement l'opció Afegir zones DNS.


 

Quins registres podem crear en la gestió del DNS d'un domini?

Una vegada dins de "Gestionar zona DNS", veiem les redireccions web i pàgines de pàrquing, així com el llistat de registres DNS.


 

En aquesta pàgina tenim l'opció de realitzar diverses operacions, com per exemple; crear subdominis, redireccions, configurar el registre MX, redireccionar el correu, etc.
En aquests articles expliquem com crear aquests registres:

 

Configurar servei DNS

Una vegada sabem que el nostre domini està treballant amb els DNS de cdmon, hem de revisar la seva configuració mitjançant el nostre Panell de control:

Com accedir al panell de gestió del DNS estàtic.

Una vegada dins del Panell de control del DNS estàtic, podem editar el DNS del domini, o simplement afegir-lo als nostres servidors DNS, en el cas que encara no s'estigui gestionant.

Afegir dominis al DNS.

En la gestió del DNS d'un domini podem realitzar diverses operacions, com per exemple, crear subdominis, redireccions, configurar el registre MX, redireccionar el correu, etc.

Gestió del DNS.

Una vegada dins de la gestió del DNS del domini, entre altres opcions, podem crear els subdominis que desitgem:

Crear subdominis.

A continuació, després de crear el subdomini, tenim l'opció de redireccionar-lo de diferents maneres:

O en lloc de redireccionar el subdomini cap a alguna altra web, com hem citat anteriorment, podem habilitar una pàgina temporal:

Pàgina de pàrquing: en construcció o en venda

A part de poder crear subdominis, podem configurar el correu del domini mitjançant el registre MX, que s'encarrega d'indicar en quin lloc se situa el correu.

Configurar registre MX.

Si en lloc d'indicar on volem emmagatzemar el correu, preferim que els mails que arribin al domini es redireccionin cap a d'altres comptes de correu, podem fer-ho de la següent manera:

Configurar redireccions de correu.

Com a nota final, hem de tenir present que qualsevol tipus de canvi en el nostre DNS, pot trigar a propagar-se uns cinc minuts aproximadament. 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres