Un Registre CNAME (Canonical Name Record) és l'equivalent a un àlies d'un altre registre. S'utilitza quan un o diversos registres han d'apuntar a un mateix registre. Si aquest apunta a una IP i els altres l'apunten per CNAME, si hem d'editar la IP, només haurem d'editar la del registre principal, sense haver d'editar els registres CNAME.


Per configurar el registre registre CANEM del nostre domini, accedim directament a la gestió del DNS prement en l'opció DNS des del "Llistat bàsic de serveis" del nostre panell de control i seguim els següents passos.


 

1.-Afegir registre

En el llistat de "Registres DNS" premem en Nou registre i en "Tipus de registre" escollim l'opció tipus CNAME.Indiquem el subdomini, l'adreça de destí i guardem el registre.A l'apartat "Valor TTL" indiquem el període de temps que els servidors DNS han d'usar el registra abans de comprovar si existeixen actualitzacions.

A l'apartat "Subdomini" introduïm el subdomini que volem crear.
A "Adreça de destí" introduïm el hosting al qual ha d'apuntar el registre.

2.-Propagació
Ja tenim el registre CNAME creat. Ara, únicament hem d'esperar que es propaguin els canvis, una acció que pot trigar cinc minuts aproximadament.


 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.