Un registre TXT és un tipus de registre DNS que proporciona informació de text a fonts externes al nostre domini.

El registre TXT no només permet introduir qualsevol tipus d'informació en mode text, sinó que avui dia, combinat amb el protocol SPF, podem usar-ho per evitar que s'enviï spam amb el nostre domini com a remitent.

 

Per introduir un registre TXT, accedim directament a Gestionar DNS des del Llistat bàsic de serveis del nostre panell de control i seguim els següents passos.


 

1.-Afegir registre

En el llistat de Registres DNS premem en Nou registre i en Tipus de registre escollim l'opció tipus TXT/SPF.



Indiquem el subdomini, el valor i guardem el registre.



A l'apartat Subdomini introduïm el subdomini que volem crear.
A Valor introduïm el text del registre.

2.-Propagació
Ja tenim el registre TXT creat. Ara, únicament hem d'esperar que es propaguin els canvis, una acció que pot trigar entre trenta minuts i una hora aproximadament.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.