SPF és l'acrònim de Sender Policy Framework, una protecció contra la falsificació d'adreces en l'enviament de correu electrònic. Identifica els servidors de correu SMTP autoritzats per al transport dels missatges a través dels registres de noms del domini (DNS).

Es tracta d'evitar, per exemple, que un missatge amb remitent usuari_fals@example.com enviï correus utilitzant màquines no autoritzades pel nostre domini.Per configurar un registre SPF, accedeix directament a Gestionar DNS des del "Llistat bàsic de serveis" del teu panell de control i segueix els següents passos.
1.-Afegir registre

En el llistat de "Registres DNS" prem en Nou registre i en "Tipus de registre" escull l'opció TXT/SPF.


 

Indica el subdomini  i el valor.


 

Com es configura?

Aquest protocol el configures mitjançant el registre TXT (DNS) i com a norma general té el següent aspecte:

Subdomini: @

Valor: v=spf1 mx a ptr ip4:46.16.60.0/23 a:cdmon.com include:srv.cat ~all

 

On:

v defineix la versió utilitzada de SPF (versió 1).

a registre A del DNS del domini.

ptr autoritza les màquines sota el domini en qüestió.

IP4 adreces IP de la v4.

IP6 adreces IP de la v6.

~all desautoritza les màquines que no encaixin en allò autoritzat explícitament.

Un cop hagis introduït totes les dades, desa i la informació quedarà emmagatzemada.

Pots obtenir més detalls de la sintaxi i els paràmetres del registre SPF en el següent enllaç: 

http://www.open-spf.org/SPF_Record_Syntax/

 

3.-Propagació 

Ja tens el registre SPF configurat. Ara, únicament has d'esperar que es propaguin els canvis, una acció que pot trigar uns cinc minuts aproximadament.

 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.http://www.open-spf.org/SPF_Record_Syntax/