Per crear redireccions de correu en el DNS estàtic des del nostre Panell de control és imprescindible que tinguem el domini contractat en CDmon. Existeixen dos possibles accessos per crear la redirecció de correu des del nostre llistat bàsic de serveis: a través de l'opció DOMINI o a través de l'opció DNS. A continuació explicarem cadascun d'ells

 

Accés a través de l'opció DOMINI

Des del llistat bàsic de serveis del nostre panell de control hem d'accedir a la gestió del domini prement en l'opció DOMINI.


 

En la pantalla de gestió del domini, en la secció Redireccions i configuració DNS, en l'opció Redireccions de correu hem de prémer a Gestionar redireccions.Accés a través de l'opció DNS

Des del llistat bàsic de serveis del nostre panell de control hem d'accedir a la gestió de Registres DNS prement en l'opció DNS.En la pantalla de gestió dels registres DNS, hem de prémer en el desplegable Més opcions, on trobarem l'opció Gestionar redireccions de correu.Afegir redirecció

Tant si hem accedit des de l'opció DOMINI o des de l'opció DNS del nostre llistat bàsic de serveis, accedirem a la pantalla de Redireccions de correus, on podrem afegir una redirecció prement en l'opció Afegir redirecció.Una vegada premuda l'opció Afegir redirecció accedirem a la següent pantalla, on crearem la redirecció indicant l'adreça d'origen i l'adreça de destinació.

  • Adreça d'origen: indiquem el compte de correu del nostre domini des del qual volem que es redireccionen els correus. Podem crear tantes redireccions com vulguem.
    Podem indicar asterisc (*) si volem que qualsevol correu que rebem en qualsevol dels comptes que tenim creades amb el nostre domini es redirecciona a una altra. És el que es diu "Catch All".
  • Adreça de desti: indiquem el compte de correu extern, per exemple nombre@gmail.com, nombre@yahoo.com.Propagació

Ja tenim la redirecció de correu creada. Ara, únicament hem d'esperar al fet que es propaguin els canvis, una acció que pot trigar entre trenta minuts i una hora aproximadament.


 


Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.