Amb l'opció de "Transferir DNS a un altre usuari" podem passar la gestió del DNS que vulguem a un altre usuari sense haver de contactar amb cdmon. Els passos que hem de seguir per realitzar aquesta gestió són els següents:

 

1.-Accés a la gestió del DNS
Per accedir a la gestió del DNS premerem DNS gratuït.Posteriorment hem de prémer en l'opció DNS estàtic.


 

2.-Transferir a un altre usuari

Una vegada hem accedit al "DNS estàtic", en el "Llistat de DNS", en el domini que vulguem transferir la gestió, en la secció "Accions", obrim el desplegable "Opcions", on hem de prémer en l'opció Transferir a un altre usuari.


 

3.-Indicar usuari de destí

En aquest apartat únicament hem d'indicar el nom d'usuari de destí dues vegades i prémer Transferir. Automàticament en aquest moment la gestió d'aquest DNS deixarà d'estar en el nostre usuari i passarà a l'usuari de destí.


 Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.