Amb l'opció de "Transferir DNS a un altre usuari" pots passar la gestió del DNS que vulguis a un altre usuari sense haver de contactar amb cdmon. Els passos que has de seguir per realitzar aquesta gestió són els següents:

 

1.-Accés a la gestió del DNS
Per accedir a la gestió del DNS prem en DNS gratuït.Posteriorment has de prémer en l'opció DNS estàtic.


 

2.-Transferir a un altre usuari

Una vegada has accedit al "DNS estàtic", en el "Llistat de DNS", en el domini que vulguis transferir la gestió, en la secció "Accions", obre el desplegable "Opcions", on has de prémer en l'opció Transferir a un altre usuari.


 

3.-Indicar usuari de destí

En aquest apartat únicament tens d'indicar el nom d'usuari de destí dues vegades i prémer Transferir. Automàticament en aquest moment la gestió d'aquest DNS deixarà d'estar en el teu usuari i passarà a l'usuari de destí.


 Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.