SRV és un registre DNS on s'especifica informació sobre els serveis disponibles del domini. A efectes pràctics aquest registre es requereix en protocols com SIP o XMPP, en els quals es consulta la informació sobre on cal anar per trobar el servei.

Per exemple: quan configurem un registre SRV pel host _sip._tcp.example.org omplim els camps següents:

  • Hosting de destí: centraleta01.example.org
  • Nivell de prioritat: 10
  • Pes: 100
  • Port: 5060


Una de les principals característiques del registre SRV es poden configurar diversos registres amb diferent prioritat i pes, també per a diferents hosts i/o ports de connexió. Per exemple:


Host
Prioritat
Pes
Port
sip.example.org
10
100
5060
sip2.example.org
10
150
5060
auxsip.example.org
20
100
5066


Un dels dubtes que pot tenir és, on s'estableix el protocol?


El protocol s'estableix en el subdomini, establint la següent forma:


_service._protocolo.dominio. TTL, class, SRV, prioridad, peso, puerto, destino.


Per configurar el registre SRV del nostre domini, accedim directament a Gestionar DNS des del Llistat bàsic de serveis del nostre panell de control i seguim els següents passos.


 

 


1.- Afegir registre

En el llistat de Registres DNS premem en Nou registre i en Tipusde registre escollim l'opció tipus SRV.
Indiquem el subdomini (protocol), el domini de destinació, la prioritat, el pes, el port i guardem el registre.Redirigir: només un subdomini.

Subdomini: protocol. On consulta la informació sobre on cal anar per trobar el servei.

Host de destí: mostra el nom del servidor on es troba el servei que estem configurant.
Nivell de prioritat: especifica l'ordre en què les aplicacions "client" es posaran en contacte amb els servidors (com succeeix amb els registres MX). Aquestes aplicacions intentaran posar-se en contacte primer amb el host que tingui el valor de prioritat més baix, després amb el següent i així successivament.
Pes: és un mecanisme d'equilibri de càrrega.
Port: mostra el port del servei en el host.

 

3.-Propagació 

Ja tenim el registre SRV creat. Ara, únicament hem d'esperar que es propaguin els canvis, una acció que pot trigar entre trenta minuts i una hora aproximadament.

 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.