SRV és un registre DNS on s'especifica informació sobre els serveis disponibles del domini. A efectes pràctics aquest registre es requereix en protocols com SIP o XMPP, en els quals es consulta la informació sobre on cal anar per trobar el servei.

Per exemple: quan configures un registre SRV pel host _sip._tcp.example.org omples els camps següents:

  • Hosting de destí: centraleta01.example.net
  • Nivell de prioritat: 10
  • Pes: 100
  • Port: 5060


Una de les principals característiques del registre SRV és que es poden configurar diversos registres amb diferent prioritat i pes, també per a diferents hosts i/o ports de connexió. Per exemple:


Host
Prioritat
Pes
Port
sip.example.net
10
100
5060
sip2.example.net
10
150
5060
auxsip.example.net
20
100
5066


Un dels dubtes que pots tenir és, on s'estableix el protocol?


El protocol s'estableix en el subdomini, establint la següent forma:


_service._protocolo.dominio. TTL, class, SRV, prioridad, peso, puerto, destino.


Per configurar el registre SRV del teu domini, accedeix directament a "Gestionar DNS" des del "Llistat bàsic de serveis" del nostre panell de control i segueix els següents passos.


 

1.- Afegir registre

En el llistat de "Registres DNS" prem en Nou registre i en "Tipus de registre" escull l'opció tipus SRV.Indica el valor TTL, subdomini (protocol), el domini de destinació, la prioritat, el pes, el port i guarda el registre.


Valor TTL: pots indicar el període de temps que els servidors DNS han d'usar el registre abans de comprovar si existeixen actualitzacions.

Redirigir: només un subdomini.

Subdomini: protocol. On consulta la informació sobre on cal anar per trobar el servei.

Host de destí: mostra el nom del servidor on es troba el servei que estàs configurant.
Nivell de prioritat: especifica l'ordre en què les aplicacions "client" es posaran en contacte amb els servidors (com succeeix amb els registres MX). Aquestes aplicacions intentaran posar-se en contacte primer amb el host que tingui el valor de prioritat més baix, després amb el següent i així successivament.
Pes: és un mecanisme d'equilibri de càrrega.
Port: mostra el port del servei en el host.

 

2.-Propagació 

Ja tens el registre SRV creat. Ara, únicament has d'esperar que es propaguin els canvis, una acció que pot trigar uns cinc minuts aproximadament. 

Per a més informació, pots contactar amb nosaltres.