A continuació veurem com funciona el panell de DNS estàtic. Per realitzar qualsevol gestió hem d'accedir des de l'opció DNS gratuït del menú superior del panell de control de CDmon al panell DNS estàtic.

 

Opcions que ofereix el gestor de DNS

Des de l'apartat de gestió del DNS estàtic, podem afegir, esborrar i/o modificar la configuració dels DNS dels nostres dominis.
Com veiem, en tenir més d'un domini allotjat en el Gestor DNS, podem accedir a la configuració dels DNS d'aquest domini mitjançant l'accés directe Gestionar zona DNS.


El panell de gestió de l'administrador DNS consta de les següents seccions:


 

A continuació expliquem els diferents apartats que es mostren en la imatge:


Servidors DNS de CDmon: noms dels servidors DNS disponibles. Per utilitzar el gestor DNS de CDmon, els dominis han d'utilitzar els servidors DNS especificats en aquest requadre.

Afegir zones dns: per afegir un domini nou al DNS estàtic.

Registrar domini: aquesta opció ens porta directament a l'opció de Dominis de la web comercial de CDmon.

Filtrar: cercador de noms de dominis que estiguin en la llista.

Filtrar per tipus: des d'aquesta opció podem filtrar per veure tots els dominis, els dominis externs o els registrats amb CDmon.

Ordenar: podem ordenar el llistat de dominis alfabèticament o per tipus de DNS.

Accions: des de l'opció Tipus podem marcar tots els dominis o desmarcar-los. I a través de les Accions podem:

  • Transferir un domini a CDmon: en el cas que tinguéssim el DNS a CDmon però no el domini registrat amb nosaltres.
  • Transferir la gestió de DNS a un altre usuari de CDmon.
  • Esborrar dominis: eliminar la gestió DNS d'un domini.

Gestionar zona DNS: l'accés a la configuració dels registres del nostre domini.

Opcions: en el cas de tenir el domini registrat en CDmon podrem; Copiar zona o Transferir a un altre usuari. En el cas que no estigui el domini en CDmon solament tindrem activa l'opció Transferir a un altre usuari.

 

Opcions del Panell de control dins del DNS del dominis

El Panell de control dels registres DNS del domini consta de les següents parts:


 

A continuació, expliquem els diferents apartats que ens mostren en la imatge:


Servidors DNS de CDmon: noms dels servidors DNS disponibles. Per utilitzar el gestor DNS de CDmon, els dominis han d'utilitzar els servidors DNS especificats en aquest requadre.

Gestionar Zona DNS associada a un altre domini: podem escollir gestionar el registre d'un altre domini.

Nou registre: prement en aquesta opció es desplegarà el següent menú on podrà afegir nous registres.Registres predefinits: crea automàticament els registres MX de Google.

Més opcions: en aquest desplegable trobarem les següents opcions.

  • Editar SOA: aquesta opció ens permet modificar els valors SOA (Start Of Authority, són les dades bàsiques DNS d'un domini).

     


  • Copiar dades: podem copiar les dades DNS d'un altre domini cap al domini que estem gestionant. Aquesta acció eliminarà els registres actuals.
  • Crear redireccions web:  podem crear redireccions i el sistema de manera automàtica crearà un registre A amb el subdomini que hem indicat i el destí serà 46.16.56.39 (redireccions web). 

  • Pàgina de pàrquing: tenim l'opció d'afegir, modificar o eliminar les pàgines de pàrquing que desitgem per al nostre domini. Podem triar entre una pàgina en venda i una en construcció, així com seleccionar l'estil que vulguem.


  • Gestionar redireccions de correu: en el cas de tenir el domini a CDmon però no tenir el correu (no tenir els registres MX), podrà realitzar una redirecció de correu des d'aquesta opció. En el cas de tenir el correu amb CDmon, aquesta opció estarà deshabilitada.


Filtrar: podem filtrar el llistat per tipus de registre; tots, A, AAAA, CNAME, MX, TXT/SPF, SRV i NS.

Ordenar: podem ordenar el llistat de registres per tipus o host.

Accions massives: podem eliminar de forma massiva registres.

Editar registre: podem modificar/editar el registres que vulguem des d'aquesta opció. 

Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.