Per fer una redirecció web per URL des del nostre Panell de control és imprescindible que tinguem contractat en CDmon el domini, o l'allotjament o tots dos.


Existeixen tres possibles accessos per crear la redirecció per URL: a través de la "Gestió del domini", a través de la "Gestió de l'allotjament" o a través del panell "Registres DNS". A continuació explicarem cadascun d'ells.


En accedir al "Panell de control" estarem en la pantalla de "Llistat bàsic de serveis" (caseta de color rosa). Des d'aquesta pantalla podem accedir directament a "Gestionar domini", a "Gestionar allotjament" o en "Registres DNS".1.- Gestionar domini

Accedint des de l'opció "Gestionar domini" podem observar la següent pantalla, on haurem de prémer l'opció "Gestionar redireccions".

 


2.- Gestionar allotjament

Si hem accedit a través de "Gestionar allotjament" veurem aquesta altra pantalla, on haurem d'anar a la secció "Dominis" i prémer en la primera opció, "Redireccions web".


 

3.- Gestionar DNS

Accedint des de la gestió del DNS entrarem en la següent pantalla, on haurem de prémer en l'opció "Gestionar redireccions".


Independentment de l'opció escollida, ens portarà a la següent pantalla, on podrem configurar la redirecció prement "Afegir redirecció".


Una vegada premuda l'opció "Afegir redirecció" accedirem a la següent pantalla, on configurarem la redirecció web. 

Redirecció temporal i permanent (301 o 302): El tipus de redirecció (301 o 302) indica si és temporal o permanent. Si volem indicar als cercadors i/o altres visitants de la pàgina que una redirecció és temporal utilitzarem la redirecció 302, i si volem fixar la redirecció de manera permanent, utilitzarem la redirecció 301.


La diferència fonamental la capten els motors de cerca com Google, que amb la redirecció 302 entendran que tan sols es tracta d'un canvi en l'URL de manera temporal, i amb la redirecció 301 els indiquem que actualitzin la ruta de la pàgina, en les seves bases de dades, de manera definitiva. 


Redirecció oculta: Una redirecció transparent, o redirecció per frame, és un tipus de redirecció de domini que permet la càrrega de la pàgina a la qual es desitja redireccionar, mentre es manté la mateixa direcció en la barra de navegació.

4.-Propagació

Ja tenim la redirecció web per URL configurada. Ara, únicament hem d'esperar que es propaguin els canvis, una acció que pot trigar entre trenta minuts i una hora aproximadament.


Per a més informació, podeu contactar amb nosaltres.

 

  DNS".