L'apartat d'opcions avançades de Mailman, et permet moderar els subscriptors i missatges de la llista, la plantilla de diferents pàgines i comprovar la informació general de la llista.

 

1.- Moderar peticions

En aquest apartat, l'administrador de la llista pot gestionar les peticions pendents de moderar per als usuaris als quals se'ls ha assignat que necessiten la seva aprovació. En general, convé que tinguin el bit de moderació activat per evitar, d'aquesta manera, mailings abusius o malintencionats per part de determinats subscriptors i de terceres persones.

En cas d'enviar un mail a la llista de distribució amb un compte que no estigui subscrit o que necessiti ser aprovat, l'emissor rebrà un missatge on se l'informarà que es necessita aprovació per enviar a la llista en qüestió.

Si hi ha peticions pendents de moderar, et pots trobar amb una pantalla similar a la següent:


 

A continuació es detallen els camps per a cada missatge que necessiti ser aprovat, situats a la part dreta del requadre:

  • Assumpte: correspon al camp assumpte del missatge.
  • Mida: és la mida en bits del missatge.
  • Motiu: aquest camp descriu el motiu pel qual el missatge està retingut pendent de moderació.
  • Rebut: indica la data i l'hora en què va ser rebut al gestor de llistes.

 

A la part esquerra hi ha el formulari on es prenen les decisions de moderació. A la part superior es decideix què fer amb el missatge o els missatges d'aquest remitent. Es pot escollir entre quatre opcions.

  • Diferir: suposa posposar la decisió i no fer res. És l'opció per defecte.
  • Acceptar: si es decideix acceptar el missatge, aquest serà enviat a tots els subscriptors de la llista.
  • Rebutjar: amb aquesta opció el missatge no serà enviat als subscriptors de la llista i li serà enviada al remitent una notificació que indicarà la causa del rebuig. Si es vol modificar el missatge que s'envia al remitent serà necessari entrar en els detalls del missatge en qüestió. Per fer-ho hauràs de seleccionar l'enllaç amb l'adreça del remitent o seleccionar el número del missatge.
  • Descartar: senzillament es descarta el missatge sense cap notificació al remitent. Aquesta opció serà l'habitual per als casos de correus SPAM.

Uns tipus de missatges que sempre seran sotmesos a moderació seran els que tenen un remitent que no pertany a la llista de distribució. Per automatitzar la moderació d'aquests remitents es poden aplicar filtres sobre aquestes adreces de correu, de manera que la pròxima vegada que aquestes persones enviïn un missatge, el gestor de llistes decideixi automàticament. Per fer-ho s'haurà de seleccionar l'opció “afegir e-mail a un d'aquests filtres de remitents” i seleccionar l'acció que es vol portar a terme amb els missatges que es rebin d'aquest remitent.

En aplicar-li a un remitent un filtre determinat, s'inclou aquest remitent a la llista d'adreces d'aquest filtre. Les llistes d'usuaris corresponents a cada filtre es troben dins de la secció “Opcions de privacitat…”a l''apartat “Filtratge del remitent”En aquestes llistes hi haurà una adreça per cada línia, i es podran afegir o eliminar adreces per aplicar o eliminar el filtratge dels remitents que no estiguin subscrits a la llista.

 

2.- Informació general

L'apartat de "Pàgina d'informació general de la llista" t'aporta informació sobre la llista, com l'adreça on l'has d'enviar perquè aquesta es distribueixi i per poder consultar els subscriptors de tota la llista. També tens la possibilitat de realitzar subscripcions de tal manera que necessitin l'aprovació per part del propietari del compte que desitges subscriure, però no com amb les subscripcions massives, on ho realitzes directament.

L'aspecte d'aquesta pàgina pot ser modificat, tal com pots veure a l'apartat següent.


 

3.- Editar les pàgines d'accés

Mailman et permet modificar les plantilles de les quatre pàgines següents. Accedint a cada un dels apartats trobes un codi HTML referent a la pàgina actual predefinida que mostra Mailman, per modificar-ho només cal crear una nova estructura HTML per reorganitzar o modificar l'estil.


 

4.-Arxiu de la llista

Aquest apartat mostra informació sobre els correus rebuts a la llista i als subscriptors de la mateixa.
  • Com accedir al llistat de correus enviats a la llista?

En aquesta secció pots veure i descarregar-te un llistat per ordre cronològic de tots els correus enviats a la llista.

  • Com accedir al llistat complet dels subscriptors de la llista?

En algun moment et pot interessar obtenir un llistat (que no estigui paginat) de tots els subscriptors de la llista, però si és molt extens, no pots copiar-lo a l'apartat "Administració dels subscriptors", per la qual cosa has d'accedir a la llista completa a través del següent enllaç:

http://llista.domini.com/mailman/roster/nomllista
 

Per a qualsevol consulta, pots contactar amb nosaltres.